40ayak logo

Lojistikte Depolama Nasıl Yapılır?

Lojistikte Depolama Nasıl Yapılır?
31.08.22

Lojistiğin en önemli noktalarından biri olan depolar, ürünlerin kullanılacağı veya sevk edileceği zamana kadar, güvenli, düzenli ve kontrol altında tutulmak üzere muhafaza edildiği alanlardır. Ürünler istenilen noktaya aktarılacağı güne kadar depoda hazır bir şekilde bekler.

Lojistikte depolama, ürünlerin güvenle muhafaza edilmesi hem hizmeti sağlayan hem de ürün sahibi olan firma için önemlidir. Ürünlerin doğru şekilde korunması, yerleştirilmesi ve aktarım gerçekleştirilene kadar sorunsuz şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Depolama Süreci

 

Depolama süreci genel olarak; ürünlerin depoda güvenli bir şekilde, dışarıdan gelecek bir etkiye kapalı olarak korunmasıdır. Bununla birlikte ürünlerin sayım, tartım, ölçüm, kontrol, aktarma, paketleme, etiketleme gibi işlemlerin de yapılabilmesi için uygun bir depo ortamının sağlanması gerekmektedir.

 

Her ürün için çeşitli muhafaza etme yöntemleriyle beraber çeşitli depolama türleri mevcuttur. Ürün özellikleri ve hava koşullarına göre depolama süreci de değişkenlik göstermektedir.

 

Ürünler, depoya indirilip bindirilirken(elleçleme) özenli bir şekilde hassas ve uygun ekipmanlar (insan gücü, forklift, vinç, sapan vb.) kullanılarak, ürünlerin ve depo işçilerinin güvenliğine de dikkat edilmelidir.

 

Online lojistik işlemleri depolama sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Online olarak yapılan işlemlerde sürecin iyi yönetilmesi ve herhangi bir aksilik çıktığında hızlı çözümler üretilmesi gerekmektedir. Online işlemlerde depolama sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ürün takibi ve güvenliği gibi konularda ekstra özenli davranılmalıdır.

 

Depo Türleri 

Depolar, amaçları doğrultusunda ticari ve özel olarak ikiye ayrılır. Özel depolar, bir firmanın yalnızca kendi ürünlerini muhafaza etmek üzere kullandığı alanlar iken, ticari depolar ise, işletmecisinin maddi kazanç elde etmek üzere açtığı ve birden çok firmanın ürününü muhafaza eden alanlardır.

 

Uygulamada kullanılan bazı depolara örnek olarak; Serbest Depo, Gümrüklü Depo, Soğuk Hava Deposu, Dikey Depo (Silo), Açık Depo verilebilir. Her ürün, her depoya konamadığı gibi, her depo da her ürünü kabul edemez. Burada depolanma sürecinde ürünün özellikleri ve muhafaza edileceği süre göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Depo içinde yer alan ürünlerin de birbirine gerek istiflenme gerekse hasar riski anlamında uygun olması gerekir. Örneğin, bir soğuk hava deposundaki aynı bölmeye süt ürünleri ile balık ürünleri, kokularının birbirine geçme riski sebebiyle konulamaz. Aynı şekilde, tahıl ürünlerinin, dökme (paketsiz-çuvalsız) olarak durduğu bir alana, hassas ürün olan bir mobilya takımı da konulamaz.

 

Hava koşullarından, güneşten, nemden ve haşereden uzak tutulması şart olan gıda ve benzeri ürünler, soğuk hava tertibatlı depolarda saklanmalıdır. Yine benzeri bir durumda, özel bir kimyasal içeriği olan, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ürünler, basınçlı kaplar ve makineler de bu tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alındığı ambarlarda korunmalıdır.

 

Lojistikte Depolamanın Önemi 

Lojistikte depolama hizmetlerinin sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi, bütün lojistik işleminin maliyetini büyük ölçüde azaltır. Parsiyel taşımalarda da ara durak olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle depolama hizmeti hem nakliyatçı hem de yük verenler için oldukça önemlidir.

 

Depolama sürecinin doğru yönetilememesi veya yükleme sırasında yaşanacak bir problem hem yük veren için hem de nakliyatçı için olumsuz bir etki yaratır.

 

Depolama sürecinde diğer bir önemli nokta ise transfer edilecek ürünlerin ihracat ve ithalat işlemlerinde gümrük süreçlerinin işleyişidir. Gümrük süreçlerinde ürünlerin korunduğu, kontrol edildiği ve transfer edilmeye hazır hale beklemesi gereken depolara ihtiyaç duyulur. Burada hem nakliyatçılar hem de yük verenler düzgün organize edilmiş bir depolama sayesinde sorunsuz bir şekilde gümrük sürecini tamamlarlar.

 

Depolama ve taşıma hizmetlerinin önemine hassasiyetle dikkat eden, güvenilir, hasarsız ve rahat bir lojistik deneyimi için 40Ayak.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Parsiyel Ve Komple Taşıma Farkları Nedir?

Parsiyel ve komple taşıma yöntemleri lojistikte en çok kullanılan yöntemler arasında yer alır. Gelin, bu taşıma yöntemlerinin detaylarını ve farklarını beraber inceleyelim.

24/08/22
Kara Yolu Taşımacılığı Nedir?

Kara yolu taşımacılığı, en basit tanımıyla belirli bir yükün kara yolu ulaşımı ile taşınmasıdır. Kara yolu taşımacılığı hızlı ve ekonomik olması sebebiyle en çok tercih edilen taşıma türüdür

24/08/22
Uzun Yol Şoförlerine Tavsiyeler

Uzun yol şoförleri için yolda yaşam zor olabilir. Yolculuğu mümkün olduğunca konforlu hale getirmek için yolda karşılaşacağınız durumlara özel tavsiyeler.

31/01/23
Yolcu Taşımak ve Yük Taşımak İçin Yapılmış Araçların Farkları Nelerdir

Yolcu taşımak için üretilmiş araçlar insanların ulaşımını sağlamak için kullanılırken, yük taşımak için yapılmış araçlar ise yüklerin taşınmasını sağlar.

23/01/23
Lojistikte Veri Analitiğinin Gücü Ve Kullanımı

Hızla büyüyen ve gün geçtikçe karmaşık hale gelen lojistik sektöründe artık geleneksel yöntemler bir işe yaramıyor. Bu yüzden gelişmiş otomasyon sistemlerinin kullanılması zorunlu hale geldi. Özellikle verilerin analiz edilmesi, lojistik sektöründe olmazsa olmazlardan birisidir.

20/02/24
Damper Nedir?

Damper; kamyon, kamyonet ya da römork gibi araçların arka kısmında bulunan geniş bir kasa bölümüdür.

25/10/22
Lojistik Hizmetleri Nelerdir ?

Lojistik; ürünleri ve bilgileri bir yerden başka bir yere taşıma sürecidir. A noktasından B noktasına depolama, nakliye, envanter yönetimi ve paketleme süreçlerini kapsayan geniş bir terimdir. Lojistik şirketleri, büyük şirketler için tedarik zincirlerini yönetmekten, küçük işletmelerin mallarını yurt dışına göndermelerine yardımcı olmaya kadar birçok hizmet sağlar.

08/09/23
Online Yük Takibi Nedir?

Online yük takibi aracılığıyla yük veren ve tedarikçi iş ortaklıklarının yükünü güvenle hafifletmek artık çok kolay ve bir tık uzaklığınızda!

07/09/22
Deniz Yolu Taşımacılığı Nedir?

Deniz taşımacılığı, nakliye ve taşıma işlemlerinin deniz yolu ile gerçekleştirilmesidir. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemiz için ticari anlamda büyük önem taşır.

09/01/23
Brokerlik Nedir?

Brokerlar; çeşitli ticari işlemlerde taraflar arasında aracı olarak görev alan kişi ya da kurumlardır. İşlemlerin tarafları olarak nitelendirebileceğimiz satıcılar ve alıcılar arasındaki ilişkilerin yürütülmesinde rol oynar. Müşterinin isteğine göre satın alma işlemleri gerçekleştirir. Bireylerden, büyük şirketlere kadar çeşitli müşterilerle çalışır.

10/04/23
Ticari Araçlarda Kış Lastiği Uygulaması

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması, sürücüleri ve yayaları tehlikeye atan hava koşullarından oluşabilecek kazaları önlemek için uygulanmaktadır.

19/12/22
Afet Lojistiğinin Önemi

Afet lojistiği, afetlerin yarattığı acil durumlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin ve ekipmanların hızlı ve etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve dağıtılması için yapılan lojistik faaliyetlerin tümüdür. Afet lojistiği, iş makinesi nakliyesi gibi özel taşımacılık ihtiyaçlarını da kapsar.

06/03/23
Depo Yönetimi ve Optimizasyonu

Gelişmiş bir depo yönetim sistemi, işletmenin envanterindeki tüm öğelerin doğru bir şekilde izlenmesine, düzenli olarak kontrol edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine olanak tanır. Bu sistemler, stok seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek için veri analizi, tedarik zinciri optimizasyonu, talep tahmini ve envanter döngüsü analizi gibi çeşitli analitik araçları kullanır.

11/09/23
Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi; ticari bir malın iki adres arasında nakledilmesi için düzenlenir. Malın tanımı, birimi, kime ait olduğu gibi bilgileri içeren resmi bir belgedir.

16/01/23
Mal Sigortası Nedir?

Kişilerin özellikle taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik olan rizikoların güvence altına alınması amacıyla yapılan sigortalara mal sigortası adı verilir.

02/01/23
Lojistikte Tonajın Önemi?

Taşıma sırasında yük taşımacılığı için kullanılan araçların toplam kapasitesine tonaj denir. Ton olarak ölçülen tonaj, bir aracın yasal olarak taşıyabileceği toplam yük kapasitesidir.

02/11/22
Kırkayak Kamyon Avantajları Nedir?

Kırkayak kamyon, lojistik sektörünün her alanında büyük avantajlar ve deneyimler sağladığı için ülkemizde yaygın kullanılmaktadır. Kırkayak kamyonlar, dört dingilli yapısı sayesinde diğer araçlara nazaran daha ağır yüklerin taşıyabilen kamyon tipidir.

14/09/22
Depo Lojistiği Nedir?

Depo lojistiği ürünlerin yerleştirilmesi ve depolanması, iyi şekilde tutulması ve bu unsurların depolanmasının şirketin faaliyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasını sağlamak gibi görevlerle ilgilenir.

21/11/22
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!