40ayak logo

Afet Lojistiğinin Önemi

Afet Lojistiği
06.03.23

Afetler, hayatımızı derinden etkileyen doğal veya insan kaynaklı felaketlerdir. Deprem, sel, yangın, heyelan, tsunami gibi felaketler insanların yaşamını tehdit ederken aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan da büyük zararlara neden olurlar. Bu nedenle afetlerde lojistik yönetimi oldukça önemlidir.

  

Afet Lojistiği Nedir?

Afet lojistiği, afetlerin yarattığı acil durumlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin ve ekipmanların hızlı ve etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve dağıtılması için yapılan lojistik faaliyetlerin tümüdür. Afet lojistiği, iş makinesi nakliyesi gibi özel taşımacılık ihtiyaçlarını da kapsar.

Afet Lojistiğinde Hangi Araçlar Kullanılır?

İş makineleri afet bölgelerinde en çok kullanılan araçlar arasında yer alır. Bu nedenle iş makinesi nakliyesi afet lojistiğinin önemli bir parçasıdır. İş makinesi taşıma römorku, iş makinelerinin taşınması için özel olarak tasarlanmış bir römork çeşididir. İş makinesi taşıma römorku sayesinde iş makineleri hızlı bir şekilde afet bölgelerine taşınarak acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olunabilir. Ayrıca, yine Afet Bölgesinde hızlı müdahaleler yapılabilmesi için kullanılacak Araç üstü jeneratörler ve kesici / delici ekipmanlar da bunlara uygun araçlarla taşınır.

Afet Lojistiği Nasıl Gerçekleşir?

Afet lojistiği; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Afet öncesi aşamada, afet riskleri analiz edilerek ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve malzemeler belirlenir. Afet sırasında, afet bölgelerine malzemelerin taşınması ve dağıtımı hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Afet sonrası aşamada ise hasar tespiti yapılır ve yeniden yapılanma süreci için gerekli malzemelerin taşınması ve dağıtımı sağlanır.

Afet lojistiği hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek için planlama, organizasyon, koordinasyon ve iletişim gibi unsurları içerir. Bu nedenle afet lojistiği afetlere hazırlık sürecinde önemli bir yer tutar. İş makinesi nakliyesi gibi özel taşımacılık ihtiyaçlarının planlanması da afet öncesi hazırlık sürecinde yer alır.

Afet Lojistiği Doğru Şekilde Planlanmazsa Ne Olur?

Afet lojistiği afetlerin yarattığı olumsuz etkileri minimize etmek için büyük bir önem taşır. Afet lojistiği doğru bir şekilde planlanmadığında, acil müdahale ve kurtarma çalışmalarının yavaşlaması, ihtiyaç duyulan malzemelerin ve ekipmanların zamanında ulaşamaması gibi ciddi sorunlar yaşanabilir.

Bu durum afetin etkilerinin daha da büyümesine neden olur. Özellikle enkaz altında kalan ya da afetten etkilenen insanların kurtarılması için kullanılan iş makinelerinin yeterli sayıda ve zamanında ulaşamaması, kurtarma çalışmalarının yavaşlamasına neden olur. Ayrıca ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ve ilaçların yeterince hızlı bir şekilde dağıtılamaması, sağlık sorunlarının artmasına sebep olabilir.

Bu nedenle afet lojistiği doğru bir şekilde planlanmalı ve acil müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyacakları malzemelerin ve ekipmanların hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Sonuç olarak; afet lojistiği doğru bir şekilde planlanmadığında, acil müdahale ve kurtarma çalışmaları yavaşlar ve afetin etkileri daha da büyür. Türkiye'de yaşanan depremler de bu konuda dikkat çekici bir örnektir. Bu nedenle afet lojistiği planlamalarının acil müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyacakları malzemelerin ve ekipmanların hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Ülkemiz, deprem riski yüksek ve yapı denetimi zayıf bir ülke olması nedeniyle afet lojistiğine sürekli olarak ihtiyaç duymaktadır. 6 ve 20 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremler afet lojistiğinin önemini bir kez daha göstermiştir.

Ülkemize geçmiş olsun.


 

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!