40ayak logo

Lojistikte Veri Analitiğinin Gücü Ve Kullanımı

Lojistikte Veri Analitiğinin Gücü Ve Kullanımı
20.02.24

Hızla büyüyen ve gün geçtikçe karmaşık hale gelen lojistik sektöründe artık geleneksel yöntemler bir işe yaramıyor. Bu yüzden gelişmiş otomasyon sistemlerinin kullanılması zorunlu hale geldi. Özellikle verilerin analiz edilmesi, lojistik sektöründe olmazsa olmazlardan birisidir.

 

Veri Analitiği Nedir?

Veri Analitiği Nedir?

Verilerin toplanması, depolanması ve sınıflandırılması işlemidir. Böylece verilerin analiz edilmesi daha kolay hale gelir. Veri analitiği temel olarak eğilimleri bulmak ve sorunları çözmek amacıyla kullanılır.

 

Büyük veri analitiği daha büyük ve karmaşık operasyonlarda kullanılır. Karmaşık iş süreçleri bu kavram sayesinde çözümlenerek etkili ve güvenilir bir yol haritası çizilmiş olur.

 

Veri analitiğinde; bilgisayar programı, matematik ve istatistik kavramları kullanılır.

 

Veri analitiği de kendi arasında bazı türlere ayrılır.

 

Tanımlayıcı Analitik

 

Eğilim ve kalıpları belirleyerek, geçmiş veya mevcut bir durumu açıklayan analitik türüdür. Birden çok kaynaktan sağlanan geçmiş ve güncel verileri kullanır.

 

Teşhis Analitiği

 

Geçmiş performansları etkileyen unsurları tespit etmek amacıyla kullanılan analitik türüdür. Tanımlayıcı analitik yoluyla oluşturulan verileri kullanır.

Tahmine Dayalı Analitik

 

Gelecekteki sonuçlar hakkında doğru tahminlerde bulunmak için kullanılan analitik türüdür. İstatistiksel modelleme ve makine öğretimi gibi teknikler bu analitik türünde kullanılır. Tanımlayıcı ve teşhir analitiğinden elde edilen veriler kullanılır.

 

Öngörüye Dayalı Analitik

 

Birtakım test ve tekniklerin uygulanmasıyla istenen sonuçları sağlayabilecek çözümler üreten analitik türüdür.

 

Veri Analitiğinde Kullanılan Teknikler

 

Her ne kadar veri analitiğinde yazılımlar kullanılsa da, veri analitiği uzmanları bazı teknikleri kullanarak, verilerin daha iyi analiz edilmesini sağlarlar. Bu teknikler şunlardır:

 

Regresyon Analizi

 

Değişkenler arasındaki ilişkileri tahmin etmek için kullanılan bir dizi istatistiksel işlemdir. Mesela sosyal medyadaki harcamaların satışları nasıl etkileyeceğinin analiz edilmesi gibi.

 

Monte Carlo Simülasyonu

 

Rastgele değişkenlerin müdahalesi sonucunda kolayca tahmin edilemeyen süreçlerde kullanılmak üzere geliştirilen bir tekniktir. Bu teknikte farklı sonuçların alınma olasılığı modellenir.

 

Faktör Analizi

Bu analiz tekniğinde büyük veri setleri alınır ve daha küçük parçalara ayrılır. Böylece verileri yönetmesi ve analiz etmesi daha kolay hale gelir. Genelde müşteri sadakati gibi bilgileri analiz etmek için kullanılır.

 

Kohort Analizi

 

Veri setlerindeki ortak amaçların tespit edilmesi için kullanılan yöntemdir. Genel olarak müşteri alışkanlıklarını anlamak için tercih edilir.

 

Küme Analizi

 

Olayları ve nesneleri küme adı verilen gruplar haline getiren ve sınıflandıran bir tekniktir. Verilerdeki yapıları ortaya çıkarmak için kullanılır.

 

Zaman Serisi Analizi

 

Trend veriler ve zaman serisi ile ilgili verilerle ilgilenen analiz türüdür. Haftalık ve aylık satış rakamları, gün içerisinde meydana gelen döngüleri ve eğilimleri belirlemek için kullanılır. Ekonomi ve satış tahminlerinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

 

Duygu Analizi

 

Verilerdeki duygu ve ifadeleri anlamak için kullanılan bir tekniktir. Doğal dille ilgili verileri işleme, metin analizi, hesaplamalı dil bilim gibi araçlar bu teknikte kullanılır. Genel olarak müşterilerin marka, ürün ya da hizmet hakkında neler hissettiklerini anlamak için kullanılır.

 

Lojistikte Veri Analitiği Nasıl Kullanılır?

Lojistikte Veri Analitiği Nasıl Kullanılır?

Lojistik sektöründe geçerli olan veriler vardır. Bu verilerden anlamlı bilgilerin oluşturulması oldukça önemlidir. Müşteri siparişleri, envanter yönetimi, nakliye süreçleri, Stok Yönetimi ve tedarik zincirine ait süreçlerin detaylı bilgisi veri analitiği kullanılarak çözümlenir.

 

Lojistik şirketlerin operasyonel verimliliğini artırmak adına, süreç boyunca meydana gelen bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi gerekir. Böylece veri odaklı karar verilebilir.

 

Mesela nakliye rotalarının optimize edilmesi, en verimli Depo Yönetimi, nakliye sır asında oluşabilecek aksilik senaryoları, kayıpların en aza indirilmesi ve lojistik sektöründeki iyileştirici diğer aksiyonların elde edilmesi gibi birçok bilgi, veri analitiği sayesinde analiz edilebilir.

 

Bu bilgiler ileride, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve karlılık oranının artırılmasında kullanılır.

 

Talep tahmini konusunda veri analitiği biliminden yararlanılabilir. Lojistikte Maliyet Optimizasyonu Yolları önemli konular arasındadır. Çünkü işletmeler verimli bir şekilde çalışabilirlerse sürekli kar elde ederler. Verimli olmak demek işlerin yolunda gitmesi demektir.

 

Rekabetçilik, lojistik sektöründe hayati öneme sahiptir. Çünkü özünde her şirket rekabet halindedir. Bu yüzden en iyi hizmet sektörde sunulur. Rekabetin bir an olsun gerisinde kalan şirket kaybetmiş demektir. Bu yüzden yapılan tüm işlere ait verilerin depolanması ve analiz edilmesi gerekir. Bilgilerin veri analitiği yardımıyla analiz edilmesi demek, olası risklerin azaltılması ve nasıl daha iyi performans sergileneceğinin tam olarak çözümlenmesi anlamına gelir.

 

Büyük Veri Analitiği ve Lojistik

Büyük Veri Analitiği ve Lojistik

Farklı kaynaklardan farklı boyutlarda yapılandırılmış ya da henüz yapılandırılmamış büyük ölçüdeki bilgilerin gelişmiş analitik teknikler kullanılarak işlenmesidir. İş zekasının bir alt kümesidir.

 

Büyük veri analitiği bazı etkinlik süreçlerinin oluşturulması ile birlikte geliştirilebilir.

 

Günümüzde müşteri talepleri, geçmişteki dönemlerden farklı olarak, kişiselleştirilmiş ve çok farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşteriler aynı ürünü satın alsalar bile, paketlenme şekli ve talep miktarı gibi çok sayıda değişkene bağlı beklentiler içerisinde bulunmaktadırlar.

 

İnternetin ve lojistik sektörünün gelişmesi ile birlikte insanlar siparişlerini çoğunlukla online olarak vermektedir. Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi ile özellikle de, pandemi sürecinden bu yana internet üzerinden sipariş verme alışkanlığı dünya genelinde giderek yaygınlaşmıştır.

 

Dolayısıyla çok fazla değişkenden bahsedilebilir. Bu kadar çok sayıda değişkenin olması, verilerin karmaşık olduğu anlamına gelir. Bu verilerin analiz edilebilmesi için de etkili tekniklere ve güçlü yazılımlara ihtiyaç vardır.

 

Dünya genelinde tedarik zincirleri ve büyük işletmeler, büyük veri kavramına ilgi göstermeye başlamışlardır. Bunun en büyük nedeni sosyal medya platformlarının devasa miktarda veri toplaması ve bu verileri etkili bir şekilde kullanmalarıdır.

 

Amerika’da faaliyet gösteren perakende mağaza zinciri Walmart, 2,5 milyon Petabayt civarında veri işlemektedir. Devasa ölçüdeki bu veriler sayesinde Walmart giderek büyümüş ve büyümeye de devam etmektedir.

 

Büyük veriler tek başına bir anlam ifade etmez. Bu verilerin sınıflandırılması, düzenlenmesi ve kategorilere ayrılması gerekir. Bunu da manuel olarak yapmak imkansızdır. Bu verileri kullanışlı hale getirebilecek sistemlerden yararlanmak gerekir.

 

Aşağıda büyük veri analitiğinde kullanılan yazılımlar sıralanmıştır:

• Veri Ambarı – Data Warehouse

• Veri Madenciliği – Data Mining

• Veri Analitiği – Data Analytics

• Veri Arama – Data Exploration

• Öngörü Analitiği – Predictive Analytics

• Bakış Açılı Analitik – Perspective Analytics

• İş Performans Yönetimi – KPI

• Derin Öğrenme – Deep Learning

• Karar Destek – Decision Support

• Metin Madenciliği – Text Mining

• Görselleştirme – Visualization

• Gerçek Zamanlı İzleme – Real Time Dasboard

• İstatiksel Proses Kontrol – OLAP

• Yapay Zeka – Artificial Intelligent

 

Yukarıda sıralanan bu yazılımlar, geleneksel veri kullanan şirketler için uygun olmayabilir. Büyük verileri kullanabilmek için şirketlerin altyapı sistemlerinin buna uygun olması gerekir.

 

Yapay Zeka ve Lojistik

Yapay Zeka ve Lojistik

Büyük verilerin analiz edilmesini sağlayan en etkili yazılımlar yapay zekalardır. Bu teknoloji henüz gelişme aşamasında olsa da, günümüzde yaygın hale gelmek üzeredir.

 

Quantum bilgisayarların az sayıda da olsa geliştirilmeye başlaması ile birlikte, yapay zeka konusu da önem kazanmaya başladı.

 

Yapay zekanın lojistik sektörüne getirdiği yenilikler arasında; şoförsüz araçlar, malları istifleyen robotlar, yüksek miktarda verileri kaydetmeye yarayan sunucular yer alır.

 

Yapay zekanın ilerleyen zamanlarda tüm lojistik sektörüne hakim olacağı öngörülebilir. Çünkü makineler hiç hata yapmaz. Aslında makinelerin hata yapması, insanların hata yapması anlamına gelir.

 

Büyük operasyonlarda bazı şirketler, yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya başladı bile. Depo yönetiminden, nakliye aşamasına kadar birçok aşamayı artık yapay zeka yönetiyor.

 

Yapay zeka sayesinde daha büyük işler, daha kısa zamanda ve hatasız olarak gerçekleştirilebiliyor. Büyük operasyonların hatasız ve kusursuz bir şekilde başarılı bir şekilde bitirilmesini sağlıyor.

 

Gelecekte artık teslimat işlerini de robotlar gerçekleştirebilir. Bu konuda pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor. Henüz teknoloji geliştirilme aşamasında olsa da, başarılı çalışmalarla karşılaşıyoruz.

 

Yapay zeka kullanılmadan önce veriler fiziksel olarak dosyalanıp depoya kaldırılıyordu. Bu da ek maliyet anlamına geliyordu. Bilgisayarların gelişmesi ile birlikte verilerin saklanması daha kolay hale geldi. Ama bu sefer de verilerin işlenmesi sorunu gündeme geldi. Çünkü bilgiler sadece depolanabiliyordu. Yazılımların ortaya çıkması ile birlikte veriler işlenebildi. Ancak yapay zeka ile birlikte veriler nitelikli ve kullanılabilir hale geldi.

 

40Ayak sistemi, sefer kaydı oluştururken sizden aldığı bilgilerle taşımacılığınızı kolaylaştırıyor ve fiyat tahmini almanızı sağlıyor. Taşıma Türü, Yükleme Noktası, Teslimat Noktası, Yük Türü, Tonaj ve Araç Bilgileri gibi bilgileri girerek dakikalar içinde taşımanızın fiyat tahmini alabilirsiniz.

40Ayak'ın size sağladığı avantajlar:

  • Hızlı ve kolay fiyat tahmini: Dakikalar içinde taşımanızın fiyat tahmini alabilirsiniz.
  • Daha iyi planlama: Fiyat tahmini ile taşıma bütçenizi daha iyi planlayabilirsiniz.
  • Daha fazla şeffaflık: Farklı taşımacılık seçeneklerini karşılaştırabilir ve en uygun fiyatlı seçeneği seçebilirsiniz.
  • Zaman tasarrufu: Farklı firmalardan teklif almak için zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

40Ayak Teklif Alın'ı nasıl kullanabilirsiniz?

1. Ana sayfamızdaki "Teklif Alın" kısmına gidin,

2. Yükleme ve Teslimat noktalarını seçin.

3. Yük türü, Tonaj, Araç Bilgileri, Dorse Türü bilgilerini girin

4. "Şimdi Teklif Alın" butonuna tıklayın.

40Ayak ile taşımacılığınızı kolaylaştırın ve paranızı tasarruf edin!

Veri Odaklı Kararların Önemi

 

İnekler ot, köpekler et yer. Bu bilgiye sahip olduğunuz ve bu bilgiyi kullandığınız için beslediğiniz inek ve köpekler aç kalmaz. İşte veri odaklı karar verme olayı budur. Bilgiyi doğru yerde kullanma.

 

Veri analitiğinin tüm amacı da budur. Lojistik sektöründe de durum aynıdır. Hangi müşterinin ne zaman ne istediğinin tam olarak bilinmesidir. Şirketin hangi zamanda neye ihtiyacının olduğunun bilinmesidir.

 

Veri odaklı karar verme, bilinmezliğin ortadan kaldırılmasıdır. Veri odaklı karar verildiği zaman hata yapılmaz. Zamanda ve parada kayıp yaşanmaz. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti sağlanır.

40Ayak'a Katılın, Lojistikteki Veri Analitiğinin Gücünü Keşfedin!

Veri analitiğinin lojistik dünyasındaki etkisini daha yakından görmek ve işinizi daha verimli hale getirmek için 40Ayak'a katılın! Kaydolun ve lojistikteki en son trendlerden ve analitik stratejilerden anında haberdar olun. Geleceğin lojistik dünyasında bir adım önde olmak için şimdi Kayıt Olun!

 

Benzer Yazılar

Lojistikte Depolama Nasıl Yapılır?

Lojistikte depolama, ürünlerin kullanılacağı veya sevk edileceği zamana kadar, güvenli, düzenli ve kontrol altında tutulmak üzere muhafaza edildiği alanlardır.

31/08/22
Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi

Alışverişin internete taşınması ile birlikte online olarak ürünlerin satılması yaygınlaştı. E-ticaret kavramı, alışverişin internet üzerinden yapılması prensibine dayanır. Siparişin internet üzerinden alınması ile birlikte yalnızca dağıtım ve depolama maliyeti söz konusudur.

31/07/23
Depo Yönetimi ve Optimizasyonu

Gelişmiş bir depo yönetim sistemi, işletmenin envanterindeki tüm öğelerin doğru bir şekilde izlenmesine, düzenli olarak kontrol edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine olanak tanır. Bu sistemler, stok seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek için veri analizi, tedarik zinciri optimizasyonu, talep tahmini ve envanter döngüsü analizi gibi çeşitli analitik araçları kullanır.

11/09/23
Lojistikte Maliyet Optimizasyonu Yolları

Doğru yöntemler kullanılarak lojistik maliyet optimizasyonu üzerinde %20’ye varan tasarruf sağlanabilir. Lojistik alanında maliyeti düşürmenin yanı sıra performans artışı da sağlanabilir. Lojistik maliyet optimizasyonu, lojistik aşamalarını oluşturan kalemlerin analiz edilmesiyle sağlanabilir.

02/02/24
Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik Konumu

Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik KonumuÜlkemiz jeopolitik konumundan dolayı birçok avantaja sahiptir. Ortadoğu, Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya’ya yakınlığı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine açılan bir kapı konumunda olması gibi avantajlara sahiptir. Yani Türkiye lojistik bakımından avantajlıdır.

13/03/24
Yeni Nesil Lojistik Merkezleri Ve Yatırımları

Geleneksel depo alanları tarihe karışıyor. Yeni nesil lojistik merkezleri ve yatırımları ile büyük operasyon gerçekleştiren şirketler tarafından tercih edilmeye başladı. Uluslararası çapta hizmet veren şirketlerin yeni nesil depoları tercih etmesiyle birlikte daha büyük operasyonların hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanabiliyor.

06/03/24
Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri

Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri, teknoloji geliştikçe sektörlerde de köklü değişiklikler meydana geliyor. Küresel lojistik sektörü bu alanlardan bir tanesidir. Bilgisayar ve internet çağının içindeyiz. Dünya genelinde alışverişler artık internet üzerinden cep telefonları ile yapılıyor. Mal tedarikleri de aynı şekilde çoğunlukla internet üzerinden sağlanıyor.

28/02/24
Lojistikte Stok Yönetimi Stratejileri

Lojistikte stok yönetimi stratejileri, işletmelerin talepleri karşılamak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu stratejiler, optimum stok seviyelerinin belirlenmesi, depo yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, talep tahmini ve otomasyonun kullanılması gibi unsurları içerir.

14/02/24
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!