40ayak logo

Lojistikte Maliyet Optimizasyonu Yolları

Lojistikte Maliyet Optimizasyonu Yolları
02.02.24

Doğru yöntemler kullanılarak lojistik maliyet optimizasyonu üzerinde %20’ye varan tasarruf sağlanabilir. Lojistik alanında maliyeti düşürmenin yanı sıra performans artışı da sağlanabilir.

Lojistik maliyet optimizasyonu, lojistik aşamalarını oluşturan kalemlerin analiz edilmesiyle sağlanabilir.

Depolama ve Elleçleme Maliyetlerini Azaltmak

Lojistik maliyet azaltma yöntemlerinden birisi de depolama faaliyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesidir. İhtiyaca yönelik depo alanlarının inşa edilmesi maliyetlerin düşürülmesinde etkili bir yoldur.

Firmaların çok büyük yatırımları varsa, artan talebi karşılamak adına büyük depo alanları kiralar ya da satın alırlar. Bu durum ise maliyeti artırır. Birçok firma, depo satın alarak; kaynak, iş gücü ve zaman bakımından gereksiz yere maliyetleri artırmış olur. Eğer Depo Yönetimi ve Optimizasyonu etkili bir şekilde yapılırsa, zaman ve paradan yüksek ölçüde tasarruf edilmiş olur.

Mal akış çizgisi firmalar için hayati derecede önemlidir. Mal üzerinde kontrol sahibi olmayan firmalar zarar etmeye mahkumdur. Mal üzerinde kontrol sahibi olmak da yüksek öngörü gerektirir. Yüksek öngörüsü olan firmalar her zaman kazanırlar. Özellikle maliyetleri ve zamanı kontrol etme konusunda. Önceden ihtiyaçlar tespit edilirse ve tedarikçiler ile birlikte işbirliği yapılırsa, yüksek öngörü yeteneği elde edilebilir.

Lojistik sağlayıcıların doğru seçilmesi de önemli bir unsurdur. Dördüncü parti lojistik sağlayıcı ile çalışıldığında bu durum firmaya büyük avantaj sağlayacaktır. Teknoloji ve eldeki imkanların verimli kullanılması da önemlidir.

Elleçleme Maliyetleri

Malzeme elleçleme; ürünlerin tedarik noktasından sevk edildiği alana kadar olan transfer hareketlerini ifade eder. Elleçleme maliyeti, tüm bu süreçler boyunca harcanan zaman ve iş gücüdür.

Peki ama elleçleme maliyetleri nasıl optimize edilir?

Depolarda, marketlerde ve fabrikalarda optimize elleçleme süreçlerinin tasarlanması gerekir. Ayrıca aşağıdaki önlemler alınarak da maliyetleri azaltmak mümkün olabilir:

• Elleçleme sürecini en aza indirgemek,

• Malzemenin hareket edeceği kısa ve uzun mesafeleri azaltmak,

• Malzeme olabildiğince uzun süre hareket etmelidir. Kesikli olan hareketler, elleçleme maliyetlerini her zaman artırır.

• Standartlaşmış elleçleme ekipmanlarından yararlanılmalıdır. Böylece ekipman maliyeti de düşük olacak ve ekipmanlar çok amaçlı kullanılabileceklerdir. Yani yatırım verimliliği artacaktır.

• Ekipman darasının olabildiğince yüksek olması maliyeti azaltacaktır.

• Fabrika içerisinde işlem gören stok miktarı azaltılmalıdır.

• Malzemenin düzenli akışı sağlanmalıdır. Malzeme akışında darboğaza izin verilmemelidir.

• Fire, hırsızlık, kırılma ve bozulma gibi ortaya çıkabilecek kayıplar olabildiğince azaltılmalıdır.

• Yerçekimi kanunundan olabildiğince yararlanmak faydalı olacaktır. Yerçekimi en ucuz enerjidir.

Lojistik Maliyet Optimizasyonunun Önemi

Rekabet avantajı sağlayan hizmet türünün mutlaka tespit edilmesi gerekir. Lojistik verimlilik için bu gereklidir.

Lojistik maliyet optimizasyonu için uçtan uca optimize faaliyetlerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Tedarik zinciri maliyetleri, toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturur. Bu yüzden tedarik zincirindeki kalemlerin mümkün olduğu kadar azaltılması gerekir. Tedarik zinciri maliyet kalemleri birçok değişkenden meydana gelir. Bu yüzden değişkenlerin sabitlenmesi ve olabildiğince standartlaştırılması gerekir.

Lojistik tasarruf yapılabilmesi için aşağıdaki unsurların dikkate alınması faydalı olacaktır:

• Depolama maliyeti düşürülmelidir ve standart hale getirilmelidir.

• Toplam tedarik zinciri maliyetleri düşürülmelidir.

• Tedarikçi optimizasyonu sağlanmalıdır. Böylece envanter ve satın alma maliyetleri düşürülebilir.

• Tedarik zincirine ait yönetim ve planlama maliyetleri düşürülmelidir.

• Lojistik hizmet sağlayıcıları ile yapılan faaliyetler iyileştirilerek, nakliye maliyeti düşürülebilir. Ayrıca Lojistik Hizmetleri Nelerdir? hakkında bilgi almak isterseniz yazımızı okuyabilirsiniz.

• Araç filoları doğru boyutlandırılmalıdır. Böylece nakliye maliyetleri düşürülecek ve teslimat performansı iyileştirilebilecektir.

Nakliye Stratejisine Karar Verilmelidir

Lojistik süreç aşamalarından birisi de nakliye stratejilerinin belirlenmesidir. Nakliye maliyetleri yüksek oldukça, firmaların karlılık oranı düşecektir. Bu yüzden kalıcı çözümlerin geliştirilmesi gerekir.

3PL lojistik şirketleri ile çalışmak, nakliye operasyonlarının iyileştirilmesi, IT yazılımları satın almak ilk akla gelen çözümler olacaktır. Ancak yine de genel yapı gözden geçirilmelidir.

Nakliye stratejiniz var mı?

Güncel gelişmeleri takip ederek maliyetlerinizi düşürebiliyor musunuz?

Birçok firma lojistik altyapı otomasyonu kullanır. Ancak güncel teknolojiden yoksun olan altyapı otomasyonu bir süre sonra işe yaramayacak hatta ek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Lojistikte maliyet optimizasyonu açısından lojistik teknolojilerin kullanılması önemlidir.

Bütünleşik lojistik mühendisliği bakış açısının her firma tarafından değerlendirilmesi ve uygulanması gerekir. Bu bakış açısının yansımaları aşağıda sıralanmıştır:

• Nakliye maliyetleri şeffaf bir şekilde analiz edilmelidir.

• Nakliye stratejileri gözden geçirilmeli ve mevcut durumun haritası çıkarılmalıdır.

• Lojistik teknoloji stratejilerinin belirlenmesi gerekir.

• Firmalardaki mevcut durum, endüstriyel benchmarklar ile kıyaslanmalı ve sorunlar teşhis edilmelidir.

• Lojistik durum gelecek haritası belirlenmelidir.

• Hızlı bir şekilde uygulanabilen potansiyel iyileştirmeler belirlenmelidir.

• Farklı nakliye yapıları optimize edilmelidir. Ayrıca mükerrer süreçlerin konsolidasyonu sağlanmalıdır.

• Yeni dağıtım modları uyumlandırılmalıdır.

• Lojistik ihaleleri yeniden yapılarak uygun tedarikçi eşleşmesi sağlanabilir.

• Nakliye araçlarının seçimi maliyetleri düşürmek açısından önemlidir.

• Operasyonel nakliye planlaması yapılması adına gerekli sistemler devreye alınmalıdır.

• Lojistik maliyet optimizasyonu sağlanması adına lojistik süreçler yeniden tasarlanmalıdır.

• E-ticaret dağıtımı sisteme entegre edilerek maliyetler düşürülebilir. Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi ile maliyetlerde ki önem artmıştır.

Nakliye Maliyetlerini Azaltmak

Lojistikte maliyet optimizasyonu sağlamanın en önemli unsurlarından birisi nakliye maliyetlerini azaltmaktır. Inbound ve outbounda taşıma yöntemleri, tedarik zincirlerinde maliyetlerin neredeyse yarısını oluştururlar. Lojistik planlama yazılımları sayesinde bu maliyetler önemli ölçüde düşürülebilir.

Nakliye maliyetlerini azaltmak adına aşağıdaki önlemlerin alınması yararlı olacaktır:

• Sipariş miktarı iyi hesaplanmalıdır. Bu konuda yazılımlardan destek alınması yararlı olabilir.

• En kısa rotanın belirlenmesi, araç yükleme zamanlarının kısaltılması ve verimli hale getirilmesi, lojistikte maliyet optimizasyonu sağlanmasında önemli katkılar sunar.

• Sipariş değişikliği, trafik sıkışıklığı, araç arızası gibi aksaklıklarda doğru tepkilerin anlık olarak verilmesi önemlidir.

• Her müşterinin sipariş zamanı ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Aynı ihtiyaçları gruplandırmak önemlidir ve maliyeti düşürmenin yollarından birisidir.

• Müşterilere güvenilir teslimat zamanları sunulmalıdır. Teslimat zamanları gruplandırılmalı ve zamandan tasarruf edilebilmelidir.

• Doğru ürünler için doğru araçlar seçilebilmelidir.

• Güncel ve gelecekteki iş yükleri doğru tahmin edilmelidir. Gerekirse bu konuda uzman yardımı alınabilir.

Bu hizmetlerden yararlanmak ve değerlendirmek istiyorsanız, 40Ayak'a Kayıt Olabilirsiniz.

Envanter Maliyetlerini Azaltmak

Envanter maliyeti de, lojistik maliyetlerinde önemli bir yeri kaplar. Ürünleri gereğinden fazla depolarda tutmak ve ürün girdi çıktısını sağlıklı bir şekilde kontrol etmemek maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Lojistikte maliyet optimizasyonu kalemlerinden birisi olan envanter maliyetini azaltmak için bazı önlemler alınabilir.

Mesela ürünler depoya girmeden önce kodlanabilir. Sayı ve harflerle kodlanan raflarda saklanabilir. Ürünün depoya giriş tarihi ve depodan çıkış tarihi bilgisayar ve yazılımlar sayesinde kolaylıkla takip edilebilir. Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri ile maliyet düşürülebilir.  

 

Burada önemli olan envanter kontrolünün etkili bir şekilde yapılmasıdır. Barkod sisteminden yararlanmak bu açıdan yararlı olabilir.

Barkod bir ürünün kimliğidir ve ürünlerin kolay sayılması ve tanımlanması için gereklidir. Barkod sistemi; ürünlerin tanınması, sevkiyatının hızlı bir şekilde yapılması ve ürün izlenebilirliğinin kolaylaşması gibi avantaja sahiptir.

Envanter maliyetinin azaltılmasında RFID sistemlerinin kullanılması da yararlı olabilir. Uzaktan radyo frekansları kullanılarak, ürünlerin tanımlanması envanter sayımında zamandan ve paradan tasarruf yapılabilmesini sağlayacaktır.

İşletmelerin büyüklüklerine göre envanter sistemlerini kullanması gerekir. mesela küçük çapta bir işletme, manuel envanter sistemlerinden yararlanabilir. Orta ve büyük çaptaki işletmeler ise Radyo Frekansı İle Tanımlama Teknolojisi RFID gibi envanter sistemlerini kullanabilirler. Otomatik yazılımların olduğu diğer sistemlerde orta ve büyük çaptaki işletmeler için uygundur.

Lojistik Maliyetlerini Optimize Etmek İçin Diğer Yöntemler

Yazının başından bu yana saydığımız yöntemlerin dışında, lojistik maliyetlerini azaltan diğer yöntemlerinde kullanılması yararlı olacaktır. Aslında her şey etkili yönetimden ibarettir.

Lojistikte maliyet optimizasyonu bazında sipariş ve teslimat günlerinin etkili planlanması gerekir.

Zaten envanter maliyeti yöntemlerini anlatmıştık. Bunun dışında talep tahmini yapılarak, boş yere mal istiflenmesinin de önüne geçilmiş olur.

Üreticiden gelen araçların dönüş nakliye aracı olarak kullanılması da etkili yöntemlerden bir tanesidir. Böylece araç boş gelmeyecek ve dönüşte de maliyeti düşürücü bir etkiye sahip olacaktır. Açık Yükler sayfamızdan dönüş rotanıza uygun yükünü bularak, taşımaya başlayabilirsiniz.

Dağıtım merkezlerinin etkili seçimiyle giden lojistik maliyetleri azaltılabilir. Müşterilerin sipariş verme sıklığı göz önünde bulundurularak en yakın dağıtım merkezi lojistik üs olarak kullanılabilir.

Müşterilerin sipariş alışkanlıkları takip edilerek belirli bir yol haritası oluşturulabilir. Böylece nakliye takip sistemi geliştirilerek aynı sipariş alışkanlığına sahip olan müşterilere aynı zamanlarda teslimat gerçekleştirilebilir.

Parsiyel Taşımacılık ile yükler taşınabilir. Aracın içerisindeki boşluklar değerlendirilerek, parça yükler sınıflandırılır ve birden fazla lojistik faaliyet aynı anda yürütülebilir.

Aynı bölgede sevkiyat yapan firmalarla anlaşma sağlanabilir. Böylece lojistik maliyet optimizasyonu sağlanabilir.

Bir bütün olan sevkiyatlarda maliyetleri düşürücü önlemler alınabilir.

Ortaklaşa depo ve dağıtım merkezleri kullanılabilir. Lojistik maliyet optimizasyonu yapma aşamasında bu yöntem etkili olabilir.

Benzer Yazılar

Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi

Alışverişin internete taşınması ile birlikte online olarak ürünlerin satılması yaygınlaştı. E-ticaret kavramı, alışverişin internet üzerinden yapılması prensibine dayanır. Siparişin internet üzerinden alınması ile birlikte yalnızca dağıtım ve depolama maliyeti söz konusudur.

31/07/23
Takograf Nedir?

Genel olarak ticari taşıtlara takılan, radyo boyutlarındaki cihazlara verilen addır. Takograf takıldığı aracın; hızını, sürüş süresini ve sürücünün faaliyetlerini kaydeder.

21/12/23
Depo Yönetimi ve Optimizasyonu

Gelişmiş bir depo yönetim sistemi, işletmenin envanterindeki tüm öğelerin doğru bir şekilde izlenmesine, düzenli olarak kontrol edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine olanak tanır. Bu sistemler, stok seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek için veri analizi, tedarik zinciri optimizasyonu, talep tahmini ve envanter döngüsü analizi gibi çeşitli analitik araçları kullanır.

11/09/23
Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri

Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri, teknoloji geliştikçe sektörlerde de köklü değişiklikler meydana geliyor. Küresel lojistik sektörü bu alanlardan bir tanesidir. Bilgisayar ve internet çağının içindeyiz. Dünya genelinde alışverişler artık internet üzerinden cep telefonları ile yapılıyor. Mal tedarikleri de aynı şekilde çoğunlukla internet üzerinden sağlanıyor.

28/02/24
Lojistikte Güvenlik Ve Uyumluluk Standartları

ISO (Uluslararası Standardizasyon Birliği-International Organization for Standardization) tarafından belirlenen standartlar sayesinde, lojistik sektörü başta olmak üzere, birçok sektörde güvenlik sağlanmıştır.

07/02/24
Lojistikte Veri Analitiğinin Gücü Ve Kullanımı

Hızla büyüyen ve gün geçtikçe karmaşık hale gelen lojistik sektöründe artık geleneksel yöntemler bir işe yaramıyor. Bu yüzden gelişmiş otomasyon sistemlerinin kullanılması zorunlu hale geldi. Özellikle verilerin analiz edilmesi, lojistik sektöründe olmazsa olmazlardan birisidir.

20/02/24
Lojistikte Stok Yönetimi Stratejileri

Lojistikte stok yönetimi stratejileri, işletmelerin talepleri karşılamak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu stratejiler, optimum stok seviyelerinin belirlenmesi, depo yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, talep tahmini ve otomasyonun kullanılması gibi unsurları içerir.

14/02/24
Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri

Geleneksel depolama ve dağıtım işleri çok fazla seçenek sunmuyordu. Dünya geliştikçe ürünlere olan talebin karşılanması daha da zor hale geldi. Daha fazla insanın ürünlere olan talebinin karşılanması için etkili bir otomatikleştirme sistemine ihtiyaç vardı.

24/08/23
Lojistik Hizmetleri Nelerdir ?

Lojistik; ürünleri ve bilgileri bir yerden başka bir yere taşıma sürecidir. A noktasından B noktasına depolama, nakliye, envanter yönetimi ve paketleme süreçlerini kapsayan geniş bir terimdir. Lojistik şirketleri, büyük şirketler için tedarik zincirlerini yönetmekten, küçük işletmelerin mallarını yurt dışına göndermelerine yardımcı olmaya kadar birçok hizmet sağlar.

08/09/23
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!