40ayak logo

Lojistikte Stok Yönetimi Stratejileri

Lojistikte Stok Yönetimi Stratejileri
14.02.24

Gelir ve gider dengesinin en çok dikkat edilmesi gereken sektörlerden birisidir Lojistik sektörü. Özellikle lojistikte stok yönetimi stratejileri önem verilmesi gereken alanlardan birisidir.

 

Talepleri karşılamak, maliyeti düşürmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak gibi faaliyetlerin bir arada yürütülmesi gerekir.

 

Stok Yönetiminin Amaçları

Stok Yönetiminin Amaçları

Stok optimizasyonu, stok yönetiminin en büyük avantajlarından birisidir. Ayrıca stok yönetiminde aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi beklenir.

 

Talebi Karşılamak

Stok yönetimindeki en büyük sıkıntılardan birisi, gereğinden fazla stokların durumudur. Talebi karşılamak adına gereken miktarda ürünlerin depolarda bulunması gerekir. Bu durum, depolardaki ürünlerin sürekli kontrol altında tutulması anlamına gelir.

 

Manuel olarak büyük hacimdeki ürünlerin takibi oldukça zor hatta imkansızdır denilebilir. En baştan teknolojik cihazlardan yararlanılarak stok kontrol sistemi kurulması gerekir. Mesela stoğa giren malların her birisinde barkod etiketi bulunması, stoklanan ürünlerin de anında envantere kayıt edilmesi gerekir. Depo düzeni de bu durumda önem kazanmaktadır. Hangi malların hangi tarihte girdiğinin bilinmesi ve takibinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi adına uygun bir raf sisteminin depolarda bulunması gerekir. Ayrıca, RFID Teknolojisi, depo yönetimindeki verimliliği artırmak için önemli bir araçtır. Her bir ürüne yerleştirilen RFID etiketleri, stoğa giriş anında otomatik olarak okunarak envantere kaydedilir. Bu sayede, hangi malların hangi tarihte depoya girdiği anlık olarak belirlenebilir. RFID teknolojisi depo içindeki ürünlerin izlenmesini ve takibini kolaylaştırır. Depo düzeni için uygun raf sistemleri ile birleştirildiğinde, depo içindeki ürünlerin konumları hızlı ve doğru bir şekilde belirlenerek stok yönetimi daha etkin bir şekilde yapılabilir. Bu sistem aynı zamanda envanter kayıplarını azaltır ve depo operasyonlarını optimize eder.

 

Böylece müşterinin talepleri doğru ve zamanında karşılanacak ve stoklarda fazla ürün bulunmayacaktır.

 

Maliyeti Düşürmek

Optimum bir depo yönetimi yapılarak, maliyetleri düşürmek mümkündür. Stok yönetiminin amaçlarından birisi de budur. Depo Yönetimi ile ilgili depoda görevli personelin eğitime tabi tutulması, maliyetleri düşürmek adına önemlidir. Böylece personel bilinçli bir şekilde çalışacak, olası kazalar ve zaiyatlar önlenmiş olacaktır.

 

Dengeli bir stok yönetimi sağlanırsa, gereğinden fazla malın stoklanması önlenmiş olacak, boş yere malların bekletilmesi önlenmiş olacaktır. Malların depolarda bekletilmesi maliyetine de girilmemiş olacaktır.

 

Müşteri Memnuniyetini Artırmak

Müşteri memnuniyeti her sektörde bir amaçtır. Lojistik sektöründe de müşteri memnuniyetini sağlamanın yolu, ürünleri tam zamanında ve sağlam bir şekilde teslim etmektir. Stok yönetiminde hata olması durumunda, sevkiyat düzeni bozulabilir. Bu durum malların müşteriye geç teslim edilmesi anlamına gelir.

 

Bu yüzden stoktaki bulunan malların tam zamanında lojistiğe verilmesi ve müşteriye ulaşması gerekir.

 

Ürünlerin çok olduğu depolarda özellikle stok yönetiminin büyük bir hassasiyetle yapılması gerekir. Yapılacak en ufak hata, zincirleme bir reaksiyona neden olacak ve birden fazla müşterinin ürünlerinin gecikmesine yol açacaktır.

 

Rekabet Avantajı Elde Etmek

Birçok firma lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor. Lojistik sektöründe de rekabet avantajı sağlayabilmek için yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi, teknolojik imkanlardan yararlanılması ve stok yönetimi stratejilerinin uygulanması gerekir.

 

Stok Yönetimi Stratejileri

Stok Yönetimi Stratejileri

 

Her şirket, kendi düzenine göre stok yönetimi stratejisi belirlese de temelde stok yönetimi stratejileri aynıdır ve bu stratejilerin bilinmesi ve uygulanması gerekir. Şirketler ise kendi durumlarına göre bu temel ilkeleri geliştirebilirler.

 

Stok Optimizasyonu

Stok döngülerinin tam olarak işlemesi gerekir. Ne az ne de fazla… İdeal olan uygulama stok döngüsünün hızlı olmasıdır. Ürünler stokta ne kadar az kalırsa o kadar iyidir. Ancak zamanından önce de teslimat yapılmaması gerekir. Stok optimizasyonunun sağlanması adına yazılımların ve gelişmiş teknolojilerin kullanılması yararlı olacaktır.

 

Aşağıdaki stratejilerin izlenmesiyle en ideal stok optimizasyonu sağlanabilir.

 

Depo Yönetimi

Farklı sektörlerde yer alan işletmelerin farklı depo yönetimi teknikleri olsa da, genel olarak birçok işletme için geçerli olan depo yönetimi teknikleri mevcuttur.

 

Doğru Stok Seviyesinin Ayarlanması

Depolarda fazla ürün bulunması depo maliyetini artıracağı gibi, sevkiyat açısından da olumsuz durumlara neden olabilir. Stok seviyesinin az olması da siparişlerin zamanında teslim edilememesi anlamına gelir. Doğru stok miktarının belirlenebilmesi için depo sisteminin önceden tasarlanması gerekir. Depoda bulunan ürünlerin barkodlu olması ve gelişmiş yazılımlarla takip edilmesi sayesinde, optimum stok seviyesi ayarlanabilir. Ayrıca, Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri ile maliyet düşürülebilir ve stok verimliliğini arttırabilir.

 

Dönemsel Değişikliklerin Belirlenmesi

Birçok sektörde dönemsel sevkiyatlar farklılık gösterir. Stok seviyelerini yapılan işin durumuna göre ayarlamak bu yüzden önemlidir.

 

Depo Düzeninin Kontrol Edilmesi

Mevcut depo düzeninin dönemsel olarak gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Raf düzenlerinin, ürün dizilimlerinin, depolardan çıkan ürünlerin ve giren ürünlerin dönemsel olarak ve rutin bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Böylece mevcut depo düzeni süreklilik arz edecek ve kontrol kolaylaşacaktır.

 

Stok Kayıtlarının Düzenli Bir Şekilde Tutulması

Bilgisayar ve gelişmiş yazılımlarla stok kayıtları tutulabilir. Gelişmiş barkod sistemleri kullanılarak kayıt işlemleri daha kolay bir şekilde yapılabilir.

 

Otomasyon Uygulamaları

Manuel olarak depo düzenin sağlanması ve sevkiyat düzeninin ayarlanması çok zordur. Birçok hata meydana gelebilir ve sevkiyatta gecikmeler yaşanabilir. Özellikle büyük operasyonlarda stok düzeninde ve lojistikte insan gücü kullanılması imkansızdır. Bu yüzden gelişmiş otomasyon sistemlerinin kullanılması gerekir.

 

Talep Tahmini

Büyük stok operasyonlarında doğru tahmin yapabilmek için gelişmiş otomasyon sistemlerinden yararlanmak yararlı olacaktır. Otomasyon sistemlerinden alınan raporlar analiz edilerek talep tahmini gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde otomasyon sistemlerinden yararlanılarak maliyet tahmini yapabilmek de oldukça kolaydır.

 

Stok Yönetimi İpuçları

Stok Yönetimi İpuçları

Bazı ipuçlarını takip ederek stok yönetiminde başarılı olunabilir. Bu ipuçları genelde denenmiş ve yaşanmış olaylardan derlenmiştir.

 

Talebi Doğru Tahmin Edin

İşletmelerin geçmişte yapmış oldukları satışlar, güncel satışları, siparişleri, müşteri davranışlarının analizi ve Pazar araştırması gibi bilgiler, taleplerin doğru tahmin edilmesini sağlayabilir. Taleplerin doğru tahmin edilmesi stokların optimum düzeyde tutulması için gereklidir.

 

Talep tahmininde birden fazla faktöre ait verilerin analiz edilmesi gerekir. En iyi analizi yazılımlar ve bilgisayar yardımıyla yapabilirsiniz.

 

Stok Seviyelerini İzleyin

 

Stok seviyelerini izlemede aşağıdaki unsurlar önemlidir:

 

• Malların özellikleri,

• Malların kimlik türleri ve numaraları,

• Malların seri numaraları,

• Barkod uygulaması,

• Malların yenilenme süreci,

• Stok listeleri,

• Gerçek zamanlı depo raporları,

• Stok depolama gözlemleri,

• Depo stoklarının senkronize edilmesi.

 

Yukarıdaki unsurlar iyi yönetilirse, stok seviyelerinin izlenmesi de kolay olacaktır. Hata yapılmaması adına, otomasyon programlarından yararlanılması yararlı olacaktır. Büyük hacme sahip operasyonlarda insan gücü kullanılması riskli olabilir.

 

Stok Maliyetlerini Azaltın

Stok maliyetlerinin azaltılabilmesi için maliyetleri oluşturan unsurların bilinmesi ve bu unsurlara hakim olunması önemlidir. Birçok zaman her şeyi önceden düşünmek ve hazır hale getirmek önemlidir. Söz konusu stok olunca bu durum daha da önemli hale geliyor. Ayrıca, Lojistikte Maliyet Optimizasyonunu sağlamak içinde stok maliyetleri, önemli bir rol oynamaktadır.

 

En başından nasıl bir depo kurulacağı, kapasitesinin ne olacağı, depoya giren ve çıkan ürünlerin nasıl kontrol edileceği ve nelerin kullanılacağının hesaplanması faydalı olacaktır. Böylece daha en başından stok maliyetleri azaltılmış olacaktır.

 

Ayrıca stok maliyetlerini azaltmak için aşağıdaki yöntemlerin uygulanması yararlı olabilir:

 

• Az satılan ürünlerde düşük miktar limitleri uygulanabilir.

• Çok satan ürünlerin daha fazla tedarik edilmesi sağlanır.

• Sipariş verme aralığı iyi hesaplanmalıdır.

• Depo düzeni hep aynı olmalıdır ve periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir.

• Depodaki ölü stoklar tahliye edilir.

• Yeni teknolojilerin takip edilmesi ve sisteme entegre edilmesi yararlı olabilir. Belki ilk başta maliyetli olabilir. Ama daha sonra sizi bir sürü masraftan kurtaracaktır.

 

Depo Yönetimini Optimize Edin

Bazı yöntemleri kullanarak başarılı bir depo yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece deponuz hep düzenli kalır, yönetimden kaynaklanabilecek kayıpları da engellemiş olursunuz.

 

Öncelikle stok devir hızını ayarlamanız gerekiyor. Bunun içinde envanterde bulunan ürünlere tam olarak hakim olmak gerekir. Otomasyon yazılımlarından yararlanarak stok devir hızı kolaylıkla ayarlanabilir.

 

Depodaki boş alanların değerlendirilmesi ve hatta depoda hiç boş alan olmaması her zaman iyidir.

 

Depoda bulunan ekipman ve iş gücünün verimli kullanılması yararlı olacaktır. Satın alma ve üretim sevk planlamasının doğru yapılması da depo yönetimine yardımcı olacaktır.

40Ayak.com'a kaydolarak, işletmenizin lojistik operasyonlarını dijitalleştirebilir ve rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Uzman yazılım ekibimiz ve lojistik operasyon uzmanlarımızın sunduğu yenilikçi çözümlerle, stok yönetiminden depo optimizasyonuna kadar birçok alanda işletmenizin performansını artırabilirsiniz. Hemen şimdi Kayıt Ol ve lojistik süreçlerinizi daha verimli, güvenilir ve esnek hale getirerek işletmenizin büyümesine katkıda bulunun!

Benzer Yazılar

Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik Konumu

Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik KonumuÜlkemiz jeopolitik konumundan dolayı birçok avantaja sahiptir. Ortadoğu, Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya’ya yakınlığı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine açılan bir kapı konumunda olması gibi avantajlara sahiptir. Yani Türkiye lojistik bakımından avantajlıdır.

13/03/24
Radyo Frekansı İle Tanımlama Teknolojisi (RFID)

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile birlikte birçok sektörün işi kolaylaştı. Bu teknolojilerden birisi de RFID teknolojisidir. Radyo frekansı prensibi ile çalışan bu teknoloji ile nesnelerin belirli mesafeden otomatik olarak tanımlanması sağlanabiliyor.

14/12/23
Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri

Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri, teknoloji geliştikçe sektörlerde de köklü değişiklikler meydana geliyor. Küresel lojistik sektörü bu alanlardan bir tanesidir. Bilgisayar ve internet çağının içindeyiz. Dünya genelinde alışverişler artık internet üzerinden cep telefonları ile yapılıyor. Mal tedarikleri de aynı şekilde çoğunlukla internet üzerinden sağlanıyor.

28/02/24
Lojistikte Veri Analitiğinin Gücü Ve Kullanımı

Hızla büyüyen ve gün geçtikçe karmaşık hale gelen lojistik sektöründe artık geleneksel yöntemler bir işe yaramıyor. Bu yüzden gelişmiş otomasyon sistemlerinin kullanılması zorunlu hale geldi. Özellikle verilerin analiz edilmesi, lojistik sektöründe olmazsa olmazlardan birisidir.

20/02/24
Depo Yönetimi ve Optimizasyonu

Gelişmiş bir depo yönetim sistemi, işletmenin envanterindeki tüm öğelerin doğru bir şekilde izlenmesine, düzenli olarak kontrol edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine olanak tanır. Bu sistemler, stok seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek için veri analizi, tedarik zinciri optimizasyonu, talep tahmini ve envanter döngüsü analizi gibi çeşitli analitik araçları kullanır.

11/09/23
Lojistikte Maliyet Optimizasyonu Yolları

Doğru yöntemler kullanılarak lojistik maliyet optimizasyonu üzerinde %20’ye varan tasarruf sağlanabilir. Lojistik alanında maliyeti düşürmenin yanı sıra performans artışı da sağlanabilir. Lojistik maliyet optimizasyonu, lojistik aşamalarını oluşturan kalemlerin analiz edilmesiyle sağlanabilir.

02/02/24
Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri

Geleneksel depolama ve dağıtım işleri çok fazla seçenek sunmuyordu. Dünya geliştikçe ürünlere olan talebin karşılanması daha da zor hale geldi. Daha fazla insanın ürünlere olan talebinin karşılanması için etkili bir otomatikleştirme sistemine ihtiyaç vardı.

24/08/23
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!