40ayak logo

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Nedir?

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Nedir?
14.08.23

Dünya genelinde üretimin artmasıyla birlikte ekonomik sistemlerde değişti. Dünyadaki üretilen ürünlerin dünya genelinde paylaşılması zorunlu hale geldi. Çünkü kapalı ekonomiye sahip olan ülkelerin bir süre sonra değişen dünya koşullarına ayak uyduramadıkları ve ekonomik olarak zor duruma düştükleri gözlemlendi. Bu açıdan uluslararası ticaret kavramı önemlidir.

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Nedir?

Üretimi yapılan malların farklı ülkelere gönderilmesi ya da farklı ülkelerden alınması kavramına uluslararası ticaret, bir diğer adıyla dış ticaret adı verilir. Dış ticaret, ihracat ve ithalat olmak üzere iki farklı kavramla değerlendirilir. 

 

Gümrük, dış ticaretin önemli unsurlarından bir tanesidir. Gümrük sistemi sayesinde, dışarından gelen ürünler ya da dışarıya gönderilen ürünler kontrol altına alınır.

Gümrük İşlemleri

Ticarete konu olan eşyaların gümrük rejimine tabi tutulması, ülkelerin gümrük kanunlarına göre incelenmesi, serbest bölgelerde tutulması, imhası, yeniden ihraç edilmesi ya da gümrüğe terk edilmesi gibi işlemler, gümrük işlemlerini ifade eder.

Gümrük işleriyle gümrük müşavirleri uğraşır. Gümrük beyannamesi ilgili kurumlara verilir. Beyanname verilme işleminden önce GTİP yani Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu tespiti yapılır. Yurtdışından gelen malların ya da yurtdışına gidecek olan malların vergi prosedür analizleri, alınması gereken izinler gibi işlemler gerçekleştirilir.

Ayrıca; elleçleme, küşat işlemleri, beyanname verilmesi, malların gümrük idaresinden alınması gibi işlemler gerçekleştirilir. Daha detaylı bilgi için; Lojistikte Gümrükleme Nedir? adlı blog yazımızı inceliyebilirsiniz.

 

Gümrük Belgeleri

Uluslararası ticaret işlemlerinin bir parçası olan gümrük işlemlerinde aşağıdaki belgeler söz konusudur:

• Orijinal ürünün faturası

• Sigorta poliçesi

• Navlun faturası

• Banka ödeme dekontu

• Ordino

• Konşimento

• Konşimentoya firma cirosu

• Çeki listesi

• Sanayici taahhütnamesi

• Bakım onarım belgesi

• Avrupa ülkelerinden gelecek ürünler için ATR veya EUR-1 belgesi

• İhraç edilecek ürünler için Türkçe Fatura (1 adet orijinal, 3 adet suret)

• Analiz raporu

• Spesifikasyon

• Safety Data Sheet

• Prospektüs

• Katalog

• Yatırım teşvik belgesi aslı

• İthal ve yerli makine teçhizat listesi 

İhracat

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Nedir?

Dış ülkelere yapılan mal satışına ihracat adı verilir. Dış ülkelerden alım yaparken olduğu gibi ihracatta da mal satışı yapılan ülkelerin gümrük işlemleri dikkate alınmalıdır.

İhracatın Aşamaları

İhracat işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

• Vergi dairesine kayıtlı bir şirketin olması gerekir. Ayrıca ihracat işlemleriyle ilgili ihracatçılar birliğine üye olmak gereklidir.

• Dış Pazar araştırmasının yapılması gerekir. Hangi ürünün hangi ülkelerde talep gördüğünün bilinmesi yararlı olacaktır.

• Potansiyel müşterilere teklif sunmak gerekir.

• Fatura, gümrük belgeleri ve diğer belgelerin hazırlanması gerekir.

• Gümrük tarifelerinin bilinmesi gerekir.

• Gümrük kontrolleri aşamalarının ülkelere göre nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gerekir.

• Ülkelerin gümrük mevzuatları hakkında bilgi alınması yararlı olacaktır.

• Gümrük vergisi oranları hakkında araştırma yapılmalıdır.

• Fatura bedelinin tahsilatı işlemlerinin yapılması gerekir. Bu işlem kambiyo mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

İhracatta Kullanılan Taşıma Yöntemi ile yükünüzü belirli tonaj ölçülerine göre yola çıkmaktadır.

İthalat

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Nedir?

Bir ürünün veya hizmetin gümrük mevzuatı çerçevesinde ülkeye alınmasıdır. İthalat yapabilmek için de yasal mevzuatlar çerçevesinde şirket kurmak gerekir. Ayrıca:

• Piyasa araştırması yapmak

• Teklif almak

• Gerekli belgeleri düzenlemek

• Nakliye süreçlerini takip etmek

• Gümrük işlemleriyle ilgilenmek ve

• Fatura bedelini ödemek

Uluslararası Ticaretin Önemi

İnsanların çok çeşitli ürünlere erişimini sağlar. Uluslararası ticaret sayesinde insanlar farklı kültürlerdeki ürünleri deneme ve tüketme şansına sahip olurlar. Dış ticaret ile ülkedeki şirketler gelişme gösterebilir. Yeni istihdam sahaları açılır. Daha çok insan iş bulma imkanına kavuşur.

Dış ülkelere gönderilen ya da dış ülkelerden alınan mallar aynı zamanda lojistik sektörünün de gelişmesini sağlar. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sistemler meydana getirilir ve yeni teknolojiler geliştirilir.

Ülkeye döviz girmesi sayesinde enflasyon oranları aşağı doğru seyreder. İşsizlik azalacağı ve ekonomi canlanacağı için refah da artar.

Uluslararası ticaret ve gümrük hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Ardından 40Ayak sayfamıza Kayıt Olun ve bu blog yazısını okuyun. Bu blog yazısında, uluslararası ticaretin tanımı, ihracat ve ithalat aşamaları, uluslararası ticaretin önemi, gümrük işlemleri ve gümrük belgeleri hakkında bilgi verilmektedir.

Benzer Yazılar

Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi

Alışverişin internete taşınması ile birlikte online olarak ürünlerin satılması yaygınlaştı. E-ticaret kavramı, alışverişin internet üzerinden yapılması prensibine dayanır. Siparişin internet üzerinden alınması ile birlikte yalnızca dağıtım ve depolama maliyeti söz konusudur.

31/07/23
Yük Konsolidasyonu Nedir?

Son zamanlarda tedarik zincirinin önemli parçalarından birisi haline gelen yük konsolidasyonu, birden fazla küçük sevkiyatı tek bir sevkiyatta birleştirme işinin adıdır.

16/01/24
İhracatta Hangi Taşıma Yöntemleri Kullanılır?

Lojistik yönetimi, işletmelerde bir fonksiyon olarak değil, bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu sürecin amacı; ürünlerin, ham madde kaynağından tüketiciye ulaştırılmasına kadar gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesidir.

17/05/23
Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri

Geleneksel depolama ve dağıtım işleri çok fazla seçenek sunmuyordu. Dünya geliştikçe ürünlere olan talebin karşılanması daha da zor hale geldi. Daha fazla insanın ürünlere olan talebinin karşılanması için etkili bir otomatikleştirme sistemine ihtiyaç vardı.

24/08/23
Lojistikte Gümrükleme Nedir?

Lojistikte Gümrükleme Nedir; ithalat-ihracat süreci üzerinde olumlu etkisi olan ve lojistik zincirinde önemli bir faktördür. Ülkeye giren ve çıkan ürünlerin gümrük mevzuatına uygunluğunu denetleyen bu süreç lojistik verimini artırır.

22/05/23
Kara Yolu Yük Taşıma Sınırı Nedir? 2024

Kara yolu yük taşıma sınırı, yasal düzenlemeler ile belirlenen ve kara yolu yük taşıma yönetmeliği ile uygulanan bir uygulamadır. Ülkeden ülkeye hatta şehirden şehire değişiklik gösterebilen bu sınırlama; yol tipine, yol durumuna ve aracın tipine göre değişiklik gösterebilmektedir.

08/09/23
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!