40ayak logo

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Tehlikeli Madde Taşımacılığı
03.04.23

Tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasıdır. Güvenliğin çok önemli olduğu bu taşımacılık türünün, tehlikeli madde taşıma yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddelerin taşınmasında sık kullanılan yollardan birisi kara yolu taşımacılığıdır. Yüklerin; kimsenin mağdur olmaması, yükün korunması vb. nedenler ile karayollarında tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliği kapsamında uygun bir şekilde taşınması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Tehlikeli madde taşımacılığı, güvenli bir şekilde yapılması gereken karışık bir işlemdir. Aşağıdaki adımlar genel bir rehber niteliğindedir:

1. Taşınacak tehlikeli maddenin tanımının yapılması.

2. Gerekli belgelendirme ve etiketlemenin yapılması.

3. Güvenli taşıma şartlarının belirlenmesi.

4. Güvenlik prosedürlerine uyulması.

5. Taşıma sırasında oluşabilecek olası tehlikeli durumlarının önceden planlanması ve gerekli tedbirlerin alınması.

6. Malın; ambalajlanma, yüklenme ve nakliyesinin prosedürlere uyacak şekilde yapılması.

Bu adımların tümünün yerine getirilmesi ve güncel yasal düzenlemelerin takip edilmesi, tehlikeli madde taşımacılığını mümkün olduğu kadar güvenli hale getirecektir.

Tehlikeli Madde Kodları Nelerdir?

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan harf kodları birbirinden farklı anlamlar taşır.

C: Aşındırıcı özelliğe sahip maddeleri işaret eder.

E: Patlayıcı özelliğe sahip maddeler için kullanılır.

O: Yanıcı etkisi bulunan maddeler için kullanılır.

F: Hafif yanıcı maddeler için kullanılır.

F+: Çok yanıcı maddeler için kullanılır.

T: Zehirli olan maddeler için kullanılır.

T+: Çok zehirli olan maddelerde kullanılır.

N: Çevreye zararlı olan maddeleri belirtir.

Tehlikeli Madde Sınıfları

Tehlikeli madde taşımacılığı sınıfları, taşınan yük hakkında bilgi vererek işlemleri pratikleştirmeye yardımcı olur. Tehlikeli maddeler; Patlayıcılar, Yanıcı Gazlar, Zehirli Gazlar, Yanıcı Olmayan Sıkıştırılmış Gazlar, Yanıcı Sıvılar, Yanıcı Katılar, Kendi Kendine Yanabilen Katılar, Isındığında Yanabilen Katılar, Oksitleyici Maddeler, Organik Peroksitler, Zehirleyici Maddeler, Mikroplu (Biyolojik) Maddeler veya Radyoaktif Maddeler olarak sınıflandırılabilir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Gerekli Belgeler

Tehlikeli madde taşımacılığı yapmak için bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

SRC Belgesi: Bu belgenin 5 farklı çeşidi vardır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapmak isteyen şoförün, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

ADR Sertifikaları: ADR, “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması” anlamına gelmektedir. Bu anlaşma kapsamında bazı sertifikalar alınması gerekmektedir.

IMDG Belgesi: Deniz yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli olan belgedir.

IATA Belgesi: Hava yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli olan belgedir.

RID Belgesi: Avrupa Birliği sınırları dışındaki demir yolu yoluyla gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli olan belgedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı konusu oldukça ciddi bir konudur ve doğru şekilde yönetilmesi hayati öneme sahiptir. 40Ayak, tecrübeli uzman kadrosuyla ve son teknoloji ekipmanlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı konusunda müşterilerine en güvenli ve en uygun çözümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi için 40Ayak hizmetlerine göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!