40ayak logo

Lojistikte Sürdürülebilirlik

Lojistikte Sürdürülebilirlik
06.11.23

Dünya çapında ticaretin gelişmesiyle birlikte enerji sarfiyatı da arttı. Özellikle lojistik sektöründe enerji tüketimi diğer sektörlerden daha fazla bir oranda artış gösterdi. Bu kapsamda, Lojistikte sürdürülebilirlik kavramı tartışılmaya başladı.

Enerjinin verimli kullanılması, karbon ayak izi, atık yönetimi ve su yönetimi gibi konular, lojistik sektöründeki en önemli konulardır.

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi

 

Küresel iklim değişikliği paneli çalışmaları göstermiştir ki, küresel çapta meydana gelen sera gazı salınımının %5’lik kısmı lojistik sektöründeki faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Lojistik sektöründe ise; %60 karayolu, %20 denizyolu, %15 havayolu ve %5 demiryolu sera gazı salınımından sorumludur.

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

  

Her ülkenin farklı araçlar kullanılması, özellikle son yıllarda Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi ve lojistik sektöründeki enerji sarfiyatının farklı olmasına yol açar. Dünya genelinde lojistik sektörüne yönelik standart araçların geliştirilmesi ve standartların belirlenmesi sayesinde, enerji tüketimi belirli oranlarda azaltılmıştır.

Enerji verimliliği adına yeşil lojistik denilen bir kavram geliştirilmiştir. Bu kavram, çevreye uyumlu taşıma ve dağıtım sistemlerinin geliştirilmesini ifade eder. Ayrıca, ambalaj ve atıkların azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulması faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

Yeşil lojistikte ürünler, en uygun planlama yapılarak gruplar halinde taşınır. Çevreye en az zarar veren yakıtlar ve motorlu araçlar taşıma faaliyetlerinde tercih edilir.

Ürünlerin Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanılır. Paketleme ve sevkiyat işlemlerinde en az ambalaj kullanımı gerçekleştirilir.

Lojistik sektöründe enerji verimliliğine yönelik olarak ortaya çıkan bir diğer kavram da tersine lojistiktir. Tersine lojistik, taşıma faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin ve atıkların tekrar üretime kazandırılmasını ifade eder.

Atık Yönetimi

Lojistik sektöründe etkili bir atık yönetimi yapılabilmesi için, toplanacak malzemelerin belirlenmesi, malzemelerin geri toplanması, toplanma noktalarının belirlenmesi, sınıflandırılması, ürünlerin yenilenmesi, nakil sürecinin yönetilmesi ve kontrol aşamalarının gerçekleştirilmesi gerekir.

Geri kazanılabilecek malzemeler ne kadar çok olursa ve süreç ne kadar iyi yönetilirse daha fazla tasarruf sağlanır.

Su Yönetimi

Su Yönetimi

  

Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi, ihtiyaca yönelik su kaynaklarının kullanımı, optimum dağıtımının yapılması ve sürecin yönetilmesi, lojistik sektöründe su yönetimi olarak adlandırılabilir.

Yerel ve uluslararası taşıma faaliyetlerinde suyun verimli bir şekilde kullanılması için yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Ayrıca yağmur suyu hasadı kavramı, suyun tasarruf edilmesi adına hayatımızdaki yerini almıştır.

Benzer Yazılar

Yük Konsolidasyonu Nedir?

Son zamanlarda tedarik zincirinin önemli parçalarından birisi haline gelen yük konsolidasyonu, birden fazla küçük sevkiyatı tek bir sevkiyatta birleştirme işinin adıdır.

16/01/24
Otomatikleştirilmiş Depolama Ve Dağıtım Sistemleri

Geleneksel depolama ve dağıtım işleri çok fazla seçenek sunmuyordu. Dünya geliştikçe ürünlere olan talebin karşılanması daha da zor hale geldi. Daha fazla insanın ürünlere olan talebinin karşılanması için etkili bir otomatikleştirme sistemine ihtiyaç vardı.

24/08/23
Taşımacılıkta Elektronik Takip Sistemi

Hayatımızın birçok alanında olduğu gibi lojistik alanında da teknoloji çözümleri işimizi kolaylaştırıyor. Elektronik takip sistemi ise “akıllı taşımacılık” kavramını ortaya atan teknolojik çözümlerden biri.

08/09/23
Yeni Nesil Lojistik Merkezleri Ve Yatırımları

Geleneksel depo alanları tarihe karışıyor. Yeni nesil lojistik merkezleri ve yatırımları ile büyük operasyon gerçekleştiren şirketler tarafından tercih edilmeye başladı. Uluslararası çapta hizmet veren şirketlerin yeni nesil depoları tercih etmesiyle birlikte daha büyük operasyonların hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanabiliyor.

06/03/24
Radyo Frekansı İle Tanımlama Teknolojisi (RFID)

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile birlikte birçok sektörün işi kolaylaştı. Bu teknolojilerden birisi de RFID teknolojisidir. Radyo frekansı prensibi ile çalışan bu teknoloji ile nesnelerin belirli mesafeden otomatik olarak tanımlanması sağlanabiliyor.

14/12/23
Lojistik Sektöründe E-Ticaretin Yükselişi

Alışverişin internete taşınması ile birlikte online olarak ürünlerin satılması yaygınlaştı. E-ticaret kavramı, alışverişin internet üzerinden yapılması prensibine dayanır. Siparişin internet üzerinden alınması ile birlikte yalnızca dağıtım ve depolama maliyeti söz konusudur.

31/07/23
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!