40ayak logo

Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik Konumu

Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik Konumu
13.03.24

Türkiye'nin Lojistik Coğrafyası Ve Stratejik Konumu, ülkemiz jeopolitik konumundan dolayı birçok avantaja sahiptir. Ortadoğu, Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya’ya yakınlığı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine açılan bir kapı konumunda olması gibi avantajlara sahiptir. Yani Türkiye lojistik bakımından avantajlıdır.

Türkiye’nin Lojistik Avantajları

Türkiye’nin Lojistik Avantajları

Denizyolu taşımacılığı lojistik sektöründe önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar hava yolu hızlı olsa da, denizyolu daha az maliyetlidir ve denizyolu ile birçok ürün aynı anda taşınabilir. Oysaki havayolu hem maliyetlidir, hem de taşınabilecek ürün hacmi daha sınırlıdır.

Bu yönüyle Türkiye lojistik avantajları elde etmiştir. Mesela ülkemizde:

• Trabzon

• Samsun

• İzmir

• Mersin

• Ambarlı

• Haydarpaşa

• Derince

• Bandırma limanları

Mevcuttur. Bu limanlarda her gün büyük miktarlarda mal sevkiyatı yapılmaktadır.

Karayolu taşımacılığı da ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde %76,1 civarında Karayolu Yük Taşımacılığı gerçekleşmektedir. Birçok yabancı plakalı araç ülkemizden geçerek lojistik işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ülkemizin lojistik avantajlarından bir tanesi de 21 ülke ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarıdır. Bu sayede ticaret yapılan ülkelere, karayolu ve Deniz Yolu Taşımacılığı lojistik sevkiyatı gerçekleşmektedir.

Çok uluslu şirketler, ülkemizin jeopolitik avantajından dolayı lojistik şirketleri satın almış ya da birleşme yoluna gitmişlerdir. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok yabancı dev lojistik şirketleri bulunmaktadır.

Ülkemiz Avrupa’nın en büyük kamyon ve tır filosuna sahiptir. Ayrıca karayolu taşımacılığı gelişmiştir.

İş gücünün düşük maliyetli olması da lojistik sektörü açısından avantajlıdır.

Türkiye’nin Lojistik Açıdan Stratejik Konumu

Türkiye’nin Lojistik Açıdan Stratejik Konumu

Türkiye lojistik konumu; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları için stratejik bir noktada yer almaktadır. Kara, hava ve denizyolu ile ülkemiz adeta bir kavşak görevi üstlenmektedir.

Lojistik bir üs olarak Türkiye:

• Üretkenlik artışı göstermektedir.

• Stratejik bir konuma sahiptir.

• Pazar ekonomisi deneyimli bir ülkedir.

• Kara taşımacılığı gelişmiştir.

• Dil avantajına sahiptir.

• Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Liman yapmaya elverişli bir konumdadır.

• Önemli miktarda ucuz iş gücüne sahiptir.

• Genç bir nüfusa sahiptir.

Türkiye’nin deniz aşırı ülkelerle olan; karayolları, demiryolları, hava ve deniz yolları bağlantıları oldukça gelişmiştir. Yani lojistik ağı çok kuvvetlidir. Yeni Nesil Lojistik Merkezleri ile ağını güncel ve güçlü tutmaktadır.

Önemli limanlara sahiptir. Ayrıca potansiyel olarak birçok liman yapılacak kıyıya sahiptir. Önemli limanlar sayesinde birçok dünya ülkesine taşımacılık yapacak kapasiteye sahiptir.

Karayolları ve demiryolları ağı gelişmiştir. Üretim ve tüketim bölgelerine yakın olan bu ağlar sayesinde lojistik sektöründe büyük avantajlara sahiptir. Ancak demiryolu ağının daha çok gelişmeye ihtiyacı vardır.

Ülkemiz, birçok uluslararası havalimanına ev sahipliği yapar. Mesela İstanbul havalimanı, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanıdır. Taşımacılık açısından da büyük bir avantaja sahiptir.

80 milyonluk nüfusu ile Türkiye geniş bir Pazar hacmine sahiptir. Yerli ve yabancı şirketler için bu büyük bir fırsat anlamına gelir. Yani ülkemizin üretim ve tüketim potansiyeli büyüktür.

İmalat açısından ülkemiz büyük bir kapasiteye sahiptir. Otomotiv, kimya, tekstil, gıda gibi sektörlerdeki üretim faaliyetleri, lojistik sektörünün de gelişimine katkı sağlamaktadır.

En önemli stratejik konum ise birçok ülke ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarıdır. Ülkemizin konumu, bu tür anlaşmaların yapılmasına müsaittir.

Avrupa gümrük birliği anlaşmaları, AB pazarlarına erişimi kolaylaştırmaktadır. Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamiklerine hakimiyetinin arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca serbest ticaret anlaşmaları, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerine erişim sağlamaktadır.

Jeopolitik konumunda dolayı lojistik sektörü gelişmiştir. Her ne kadar daha yapılacak çok şey olsa da, büyüme potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır.

Gümrük işlemlerinin kolay olması da, lojistik sektörü açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu nedenden dolayı birçok uluslararası şirket, ülkemizi tercih etmektedir.

Ülkemizde inovasyon ve teknoloji teşvik edilmektedir. Devlet teşvikleri sayesinde lojistik sektörü gelişmektedir. Teşvikler sayesinde; Lojistikte Stok Yönetimi, Akıllı taşıma çözümleri, otomatik depo sistemleri, takip ve izleme sistemler ve daha birçok yenilikçi uygulamalar yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’nin Uluslararası Ticaretteki Rolü

Türkiye’nin Uluslararası Ticaretteki Rolü

Ülkemiz 1996 yılında yaptığı gümrük birliği anlaşması sayesinde büyük bir ivme kazanmıştır. 2019 yılında Türkiye uluslararası ticaret ağı 21 ülke ile yapılan serbest ticaret anlaşması ile daha da büyümüş ve gelişme eğilimi göstermiştir.

Günümüzde Türkiye, 17 ülke ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sürdürmektedir. ABD, Çin, Hindistan ve Japonya gibi büyük ekonomilere sahip olan ülkeler, müzakere yapılan ülkeler arasındadır.

Ülkemiz aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarıyla, bu ülkelerin ekonomisine ve büyümesine katkı sağlamıştır. Mesela Meksika ile yapılan ticaret anlaşması ile birlikte, her iki ülkede küresel ticarette büyük bir avantaj elde etmiştir.

Güney Kafkasya bölgesi ile yapılan anlaşmalar sayesinde hem bu bölgenin hem de ülkemizin ekonomik etkinliği artırılmıştır.

Kısacası ülkemiz gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmaları ve lojistik faaliyetleri ile dünya ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur.

Türkiye’nin Lojistik Sektöründeki Geleceği

Türkiye’nin Lojistik Sektöründeki Geleceği

Ülkemiz her ne kadar Lojistik sektöründe büyük bir potansiyele sahip olsa da, hala birçok eksikliği bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye lojistik sektörü geleceği açısından bu eksiklikleri tamamlamalıdır.

Operasyonel Geliştirme

Hem lojistik sektörünün operasyon bölümlerinde, hem de sektörün genelinde operasyonel gelişime ihtiyaç var. Daha verimli çalışmanın yollarının bulunması gerekiyor. Ya da dünya genelinde uygulanan sistemlerin kopyalanması yararlı olabilir.

Teknolojinin Kullanımı

Lojistik sektörümüz hala teknolojinin kullanımı konusunda yetersiz. Mesela yeni nesil lojistik merkezimiz yok. Her ne kadar bu konuda önemli adımlar atılmış olsa da, doğrudan yerli firmaların yatırımı henüz ortada yok. Çin ülkesinin ipek yolu projesi kapsamında devasa bir yatırımı söz konusu. Şu anda ülkemizde lojistik sektörü adına yapılacak olan en büyük yatırım bu.

Ayrıca birçok lojistik firması, teknoloji altyapısına tam olarak sahip değil. Birçok operasyon hala geleneksel yöntemlerle yürütülmeye çalışılıyor.

Kalifiye Personel Sıkıntısı

Lojistik sektöründeki en büyük sıkıntılardan birisi de nitelikli personel bulma sıkıntısı. Her ne kadar sektörde bu konuda eğitim çalışmaları sürdürülüyor olsa da, yine de yeterli miktarda yetişmiş personele sahip değiliz. Lojistik sektöründe üniversitelerde daha çok bölüm yer almalı ve nitelikli personel açığı kapatılmalıdır.

Lojistik Firmaları Her Hizmete Talip

Sektörde standartlaşma adına gerekli çaba gösterilmiyor. İş kollarına ayrılma gibi bir sıkıntı mevcut. Lojistik sektöründe iş koluna ayrılma ve uzmanlaşma sağlanmalıdır.

Hizmetlerin Sürekli Güncellenmesi Gerekiyor

Değişen dünyaya ayak uydurabilmek adına, lojistik alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor. Ülkemiz bu konuda yeterince çabaya sahip değil ne yazık ki. Gelişim doğrultusunda dünya da lojistik sektöründe yeni hizmet alanları doğuyor. Zaten değişimin doğasında olan bir şey bu. Yeni hizmet alanlarının ülkemizdeki lojistik firmalarına da entegre edilmesi gerekiyor.

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması Gerek

Artık lojistik operasyonlarının çoğu dijital ortamda gerçekleşiyor. Otomasyon sistemlerinin de işin içine girmesi ile birlikte siber güvenlik konusu lojistik sektörünü de ilgilendirmeye başladı. Bu kapsamda dünyada uygulanan siber güvenlik teknolojilerinin ve protokollerinin ülkemizdeki lojistik sektöründe de uygulanması gerekir.

Rekabetin Sağlanması

Küresel çapta rekabette ülkemizin de mücadele edebilmesi için, uluslararası yatırımların ülkemize daha sık uğraması gerekiyor. Hatta uluslararası lojistik şirketlerinin ülkemizdeki şirketlerle ortak olması ya da ülkemize yatırım yapması, rekabette bizlere üstünlük sağlayabilir.

Ülkemizde lojistik sektörünün gelişmesi ve dünya genelinde rekabet edebilmesi için yukarıdaki maddelerin bir an önce yapılması gerekiyor.

En önemlisi de teknolojinin lojistik firmalarına hızlı bir şekilde entegre edilmesi gerek.

40Ayak ile Lojistik Sektöründe Geleceğe Ulaşın!

40Ayak olarak, lojistik sektörünün tüm paydaşlarına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Teknolojinin gücünü kullanarak, müşterilerimize hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı çözümler sunuyoruz.

40Ayak'ın sunduğu avantajlardan bazıları:

  • Geniş araç filosu
  • Deneyimli ve uzman personel
  • Gelişmiş teknolojik altyapı
  • 7/24 müşteri desteği

Lojistik sektöründe geleceğe bir adım atmak için 40Ayak ile iletişime geçin!

Web sitemizi ziyaret edin! 

Benzer Yazılar

Kara Yolu Taşımacılığı Nedir?

Kara yolu taşımacılığı, en basit tanımıyla belirli bir yükün kara yolu ulaşımı ile taşınmasıdır. Kara yolu taşımacılığı hızlı ve ekonomik olması sebebiyle en çok tercih edilen taşıma türüdür

24/08/22
Yeni Nesil Lojistik Merkezleri Ve Yatırımları

Geleneksel depo alanları tarihe karışıyor. Yeni nesil lojistik merkezleri ve yatırımları ile büyük operasyon gerçekleştiren şirketler tarafından tercih edilmeye başladı. Uluslararası çapta hizmet veren şirketlerin yeni nesil depoları tercih etmesiyle birlikte daha büyük operasyonların hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanabiliyor.

06/03/24
Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri

Küresel Lojistik Trendleri Ve Değişen Pazar Dinamikleri, teknoloji geliştikçe sektörlerde de köklü değişiklikler meydana geliyor. Küresel lojistik sektörü bu alanlardan bir tanesidir. Bilgisayar ve internet çağının içindeyiz. Dünya genelinde alışverişler artık internet üzerinden cep telefonları ile yapılıyor. Mal tedarikleri de aynı şekilde çoğunlukla internet üzerinden sağlanıyor.

28/02/24
Lojistikte Veri Analitiğinin Gücü Ve Kullanımı

Hızla büyüyen ve gün geçtikçe karmaşık hale gelen lojistik sektöründe artık geleneksel yöntemler bir işe yaramıyor. Bu yüzden gelişmiş otomasyon sistemlerinin kullanılması zorunlu hale geldi. Özellikle verilerin analiz edilmesi, lojistik sektöründe olmazsa olmazlardan birisidir.

20/02/24
Lojistikte Stok Yönetimi Stratejileri

Lojistikte stok yönetimi stratejileri, işletmelerin talepleri karşılamak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu stratejiler, optimum stok seviyelerinin belirlenmesi, depo yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, talep tahmini ve otomasyonun kullanılması gibi unsurları içerir.

14/02/24
Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!