40AYAK KULLANIM KOŞULLARI
40ayak İnternet Sitesini Kullanmadan Önce Aşağıda Yazılı Olanları Dikkatlice Okuyunuz.
Bu sayfada yazılı şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen 40ayak internet sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız ve üyelik sözleşmesini onaylamanız, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
40ayak aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşmede yapılan değişikliklerden bilgi sahibi olmak için sözleşmeyi periyodik zaman aralıklarıyla incelemeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz ve siteyi devam eden kullanımınız, 40ayak tarafından değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
www.40ayak.com adresindeki internet sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş. firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip olduğunuzu, işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazılı şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik ve İçerik Kullanımı
40ayak kullanıcısı, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.40ayak.com internet sitesini kullanmaya başlayabilir.
www.40ayak.com herkese kullanımı açık bir site olup, site yönetimi aşağıdaki yazılı girişimlere karışan kişi ya da kişiler hakkında kanuni haklarını gizli tutmak koşuluyla; bu kişilerin site kullanımını engelleyebilir.
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması ya da kullanılmaya çalışılması durumunda, Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (kullanıcı hesabının gerçek kullanıcı dışında başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasında da) doğrudan kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıları özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.
Kullanıcı www.40ayak.com internet sitesini; internet sitesinin bilgisayar sistemlerine ya da verilerine zarar verme ya da bunları değiştirme amacı taşıyan bilgisayar virüsleri, solucanları veya yazılımlarının yüklenmesi aktarım ve dağıtımı herhangi bir amaçla istenmeyen veya izinsiz tanıtım, promosyon materyalleri, junk posta, spam, zincir posta, piramit şeması ve başka tekrarlayıcı ve istenmeyen ileti biçimlerinin gönderilmesi elektronik posta adresleri dahil diğer kullanıcılara ilişkin bilgi ve verilerin izinleri olmaksızın toplanması ve bir araya getirilmesi hizmetle bağlantılı sunucu veya ağlara müdahale etme, kesintiye uğratma veya bunlar üzerinde gereksiz yük oluşturma ya da bu ağların düzenleme, politika ve prosedürlerini ihlal etme, sisteme ya da sistemle bağlantılı olan veya birlikte kullanılan bilişim sistemleri ve ağlarına yetkisiz erişim sağlama teşebbüsü başka kullanıcıların sistemi kullanması ve ondan faydalanmasını engelleme ya da müdahale etme ya da çoklu hesap, otomatik arama, talep ve sorgulamalara neden olmak ve sistemden veri çekip çıkarmak ya da veri madenciliği yapmak üzere sisteme yazılım ya da otomatik ajan ve komut dizileri sokma amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde kullanıcı, haksız eylemi sonucu 40ayak’ın uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları haksız eylemin başladığı tarihten itibaren Türk Yasal Mevzuatındaki en yüksek ticari faiz oranına göre tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
İnternet sitesinin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazışmaların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda; Kullanıcının, 40ayak sisteminin ya da internet sitesinin herhangi bir açığından faydalanarak zarar vermesi, haksız menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi satış sisteminin ya da internet sitesinin kötüye kullanılmasının tespit edilmesi durumunda, 40ayak kanundan doğan tüm haklarının yanında, söz konusu işlemleri iptal etme, kullanıcının üyeliğine son verme, satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.
www.40ayak.com internet sitesi içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı gizlidir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır.
www.40ayak.com internet sitesinin tasarımı ve veritabını oluşturulmasında kullanılan ve tüm hakları 40Ayak’a ait olan yazılımın kopyalanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.
Bu şekilde kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.

Sorumluluklar
Kullanıcı, hizmetten faydalanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle 40ayak’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, 40ayak, kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına haizdir.
www.40ayak.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süreleri, ziyaret zamanı, görüntülenen sayfalar, vb.) onlara daha iyi hizmet sunmak amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik politikalarına bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır.
Kullanıcı, www.40ayak.com internet sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile 40ayak’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.
İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.40ayak.com internet sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, 40ayak tarafından geçici ya da sürekli olarak kullanıcının www.40ayak.com internet sitesinden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.40ayak.com internet sitesini kullanmasını önleyici ya da zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliği sonlandırılacağı gibi bu durumda doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcıların birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
www.40ayak.com internet sitesinde yer alan linkler(farklı internet sitelerine yönlendirilen bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
www.40ayak.com işbu sözleşme, gizlilik politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
40ayak, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.40ayak.com internet sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde 40ayak ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
40ayak taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. 40ayak her zaman gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme ya da iptal etme hakkına haizdir. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. 40ayak yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile internet sitesinde yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile kullanıcıları bilgilendirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, 40ayak’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve 40ayak internet sitesinin ya da hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.