Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
Aşağıda kişisel verilerinizin CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("40Ayak") tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş..'nın ya da CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş..'nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile …….’nın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun'un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nın ya da CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, CBN Labs Bilişim Hizmetleri A.Ş.. temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun'dan DoğanHaklarınız Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. Kanun'un 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,KVKK Şirket PolitikasıKVKK Başvuru Formu