40AYAK KAYIT SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar / Genel kullanım şartları

İşbu Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” veya “Üyelik Sözleşmesi” veya “Sözleşme” olarak anılacaktır.), BÜYÜKŞEHİR MAH. CUMHURİYET CAD. EKİNOKS SİT.E1-E2 APT.N.1/260 Beylikdüzü - İstanbul adresinde ikamet eden CNBLABS BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “40AYAK” olarak anılacaktır.) tarafından işletilmekte olan internet platformu (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır.) olan www.40ayak.com üzerinden açık ihale ile yük taşıtmak üzere SİTE’ye kayıt olan Gerçek ve Tüzel kişiler (bundan böyle “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.) ile 40AYAK arasında, ÜYE KAYIT aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir.
KULLANICILAR, SİTE'ye üye oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
KULLANICILAR, SİTE’ye üye olurken işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’de sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; 40AYAK tarafından SİTE’de yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin 40ayak tarafından Site’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 3. Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi biri tarafından işbu Sözleşmede belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalır. 4. 40ayak Kullanım, Üyelik Şartları

SİTE'de açık ihale başlatılması yetkisi, sadece 40AYAK ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME'yi, 40AYAK’a üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR'da bulunmaktadır. 40AYAK’a üye olmak için 40AYAK tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmuş olmak gerekir. KULLANICI, 40AYAK’ta bir işlemi gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin şartları yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder, Aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. Böyle bir durumda KULLANICI, 40AYAK 'ı sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun 40AYAK’tan her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, , "Kullanıcı Üye Kayıt Formu"na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
KULLANICI, , “Kullanıcı Üye Kayıt Formu” ile kayıt olurken ve 40AYAK’ı kullanırken, şifre ve kullanıcı adı bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaktır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından 40AYAK’ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan 40AYAK’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
KULLANICI, diğer Kullanıcılarla veya 40AYAK ile iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları ve üçüncü şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve 40AYAK'a verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetine katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
40AYAK herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten çıkarma veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını sahiptir. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya 40AYAK ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyeliği sona erdirilecektir.
40AYAK, KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın 40AYAK üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, açtığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.
KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve 40AYAK kullanıcılığının iptal edilmesi halinde 40AYAK 'tan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 5. İhale Başlatmak ve İhalelerin Geçerliliği

40AYAK, KULLANICIDAN Taşıma İhalesi Başlatmak için veya aldığı evden eve nakliyat hizmetleri için hiçbir ücret talep etmemektedir.
KULLANICININ Taşıma İhalesi Başlatmak için öncelikle Üye Girişi alanını kullanarak, Kullanıcı Üye Kayıt Formu eksiksiz doldurması gerekmektedir. Kullanıcı Üye Formu, 29457 sayılı Yönetmelik hükümleri uyarınca Kullanıcı Üyenin ticaret ünvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az birini, tebligata ilişkin KEP adresini, Esnaflar için Vergi Kimlik Numarası, Tacirler için MERSİS numarası, merkez adresi ve telefon numarasını ihtiva eder. Kullanıcının, sayılı bu bilgilerden herhangi birini girmemesi formu eksiksiz doldurmadığı ve üyelik koşullarını tamamlamadığı olarak kabul görür.
KULLANICI Üye Girişi yaparken kaydettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını eksik ve yanlış bilgi girişi nedeniyle oluşabilecek sorunların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
KULLANICI başlattığı taşıma ihalesine gelen tekliflerden birini onaylamış olması, ihale tutarı olan taşıma ücretini aynen kabul ettiği anlamına gelmektedir. Onaylanan ihale ücreti konusunda ihtilaf oluşması halinde 40AYAK'ın kayıtları esastır.
KULLANICI onaylanmamış taşıma ihalelerini dilediği zaman www.40ayak.com adresine kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girip herhangi bir sebep belirtmeksizin iptal edebilecektir. 6. İhalelerin İptali

KULLANICILAR başlatıp sonuçlandırmadıkları ihaleleri diledikleri zaman iptal edebilirler. 40AYAK, başlatılan ihalelerdeki bilgilerin yanlış, eksik veya mükerrer olması halinde başka bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilecektir. 7. Taşıma Hizmetinin Yerine Getirilmesi

40AYAK kendisi bizzat yük ve eşya taşıma işi yapmamaktadır. 40AYAK, 29457 sayılı Yönetmelik kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı’dır. 40AYAK, SİTE üzerinden aldığı taşıma işlerini Türkiye’nin değişik illerinde yerleşik Nakliye Firmalarına alt yüklenici olarak delege etmektedir. 40AYAK’ın verdiği hizmet KULLANICI ile nakliye firmasını nitelikleri belirlenmiş bir yükün, üzerinde anlaşılmış bir fiyatla taşınmasına aracılık etmekten ibarettir. Bir nakliye firmasının 40AYAK’an iş alabilmesi için aranılan Hizmet Seviyesi koşullarını taşıması ve 40AYAK ile sözleşme imzalamış olması şarttır. 40AYAK müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, hizmeti yerine getirecek nakliye firmalarını özenle seçmektedir.
40AYAK eşyanın sökülmesi taşınması, yerleştirilmesi aşamasında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Eşyanın taşınması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan taşımayı yapan nakliye firması sorumlu olacaktır. KULLANICI’lar taşıma sırasında olabilecek kaza, yangın vb. durumlara karşı prim ödeyerek sigorta yapabilecektir. Sigorta yapılmasını isteyen KULLANICI’ların taşıma ihalesi başlatma formunda bunu belirtmeleri gerekmektedir. 8. 40AYAK’ın Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

40AYAK’ın kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. 40AYAK, çalışanları veya içerik sağlayıcıları, 40AYAK’ın internet sitinin kesintisiz hizmet vereceğini, yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.
40AYAK, yayınladığı bilgilerin hata içermeyeceğini, her zaman güncel olacağına dair garanti vermemektedir. 9. Sistem Kesintisi Nedeniyle Hizmetin Aksaması

Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden ihalelere teklif verilmesinde ve ihalelerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici aksamaların ihalenin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık ihaleler kaldıkları aşamadan devam eder. KULLANICI’lar bu tür gerekçelerle 40AYAK’tan hiç bir hak talep edemezler.
Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle 40AYAK, internet sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. 10. Ticari Markalar / Telif Hakları

40AYAK’ın İş Modeli tamamen 40AYAK tarafından tasarlanmış olup 5846 sayılı kanun kapsamındaki haklar münhasıran 40AYAK’a aittir. 40AYAK’ın logoları ve fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır. 40AYAK’a gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.
İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
40AYAK’nın ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları 40AYAK 'a aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. 40AYAK, her türlü Fikri mülkiyet ve Telif haklarını saklı tutmaktadır. 11. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, 40AYAK, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 40AYAK'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 12. Geçerli Kanun

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Taraflar, 40AYAK ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, 40AYAK’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler. 13. Tebligatlar

Kullanıcıların, 40AYAK’a bildirdikleri adres, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir.
İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. 14. Verilerin Korunması/ Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

Verilerinizin korunması 40AYAK için son derece önemlidir.
KULLANICI gelen tekliflerden birini onaylaması halinde ad soyadı, telefon numarası ve adres bilgileri teklifi veren firma ile paylaşılır. KULLANICININ hiçbir teklifi kabul etmemesi ve taşınma tarihine 24 saat kalması halinde kullanıcının iletişim bilgileri en düşük teklifi veren firma ile paylaşılır.
Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikasını okuyunuz. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin imzası, web sayfasında yer alan Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikasının da Kullanıcı tarafından okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir. 15. Harici Linkler

İnternet sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, 40AYAK; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. 16. Genel

40AYAK, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla 40AYAK’ın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve 40AYAK’ın sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda; işbu Sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, teklif kurallarında değişiklik yapma, ihale sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.
40AYAK , Kullanıcı'ya SİTE’de ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.
40AYAK, SİTE’de yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya lisans sahibidir. Bu çalışmalar, dünyada uygulanmakta olan telif hakları ve antlaşmalar ile korunmaktadır ve bunlara ilişkin bütün haklar saklıdır. KULLANICILAR, SİTE’de bulunan materyalleri ticari amaçlı olarak kullanamaz. Sitenin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, site sahibine yasal işlemlerle hakkını araması imkânı verecektir. 17. Yürürlülük

İşbu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile KULLANICI’nın "Kullanıcı Üye Kayıt Formu"nu doldurarak 40AYAK’e Kullanıcı başvurusu yapması üzerine ve 40AYAK’ın Kullanıcı başvurusunu onayladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.