Kullanım Koşulları

40ayak.com adresinde bulunan web sitesi ("Site") ve ilgili mobil uygulama ("Mobil Uygulama") Cumhuriyet Mah. Ekinoks Rezidans E2 Blok K4 D24 Beylikdüzü İstanbul / Türkiye adresinde mukim CBNLabs A.Ş. ("40ayak") şirketine ait telif hakkına tabii eserlerdir. 40ayak, kamyoncularla ("Yük Alanlar") kargo nakliyesine ihtiyaç duyan kuruluşları ("Yük Verenler") birbirine bağlama hizmeti (Site, Mobil Uygulama ve işbu kapsamda sağlanan tüm hizmetler topluca "Hizmet" olarak anılır) sunmaktadır. Bu Hizmetin bazı özellikleri, söz konusu özelliklerle bağlantılı olarak temin edilecek ek yönerge, şart ve kurallara tabi olabilir. Tüm bu ilave şart, yönerge ve kurallar işbu Kullanım Koşullarına referans yoluyla dahil edilmiştir.

İŞBU KULLANIM KOŞULLARI ("KULLANIM KOŞULLARI"), 40AYAK HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN KANUNEN BAĞLAYICI ŞARTLARI İÇERİR. HİZMETE ERİŞİM SAĞLAYARAK VEYA HİZMETTEN FAYDALANARAK HEM KENDİ ADINIZA HEM DE TEMSİL ETTİĞİNİZ ŞİRKET, KURULUŞ VE ORGANİZASYON ADINA İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ VE HEM KENDİ ADINIZA HEM DE TEMSİL ETTİĞİNİZ ŞİRKET, KURULUŞ VE ORGANİZASYON ADINA İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETME HAK VE YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLURSUNUZ. KULLANIM KOŞULLARININ TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE HİZMETTEN FAYDALANAMAZSINIZ.

1. Hizmet Açıklaması

1.1 Genel. 40ayak, Yük Verenlerin istenen nakliye taleplerinin detaylarını yayınlayabildikleri ve Yük Alanların da bu nakliye taleplerini kabul edebildikleri bir platform sağlayarak yerel yük ve kargo sevkiyatı konusunda Yük Veren ve Yük Alanların birbiriyle irtibat kurmasına yardımcı olur. "Kullanıcı" tüm Hizmet kullanıcılarını ifade etmekte olup Yük Alan veya Yük Veren olabilir. Yük Alan olmanız halinde, işbu Kullanım Koşullarının Yük Alana ilişkin hükümleri sizin için geçerlidir. Yük Veren olmanız halinde, işbu Kullanım Koşullarının Yük Verene ilişkin hükümleri sizin için geçerlidir. Kullanıcı olmanız halinde, işbu Kullanım Koşullarının Kullanıcılara ilişkin hükümleri sizin için geçerlidir. Şüpheye mahal vermemek adına, 40ayak nakliye ilanlarının yayınlanarak kabul edilmesine yönelik platform hizmetleri sunar.

1.2 Nakliye Talepleri. Yük Veren, bu Hizmet aracılığıyla sevkiyat ("Sevkiyat") ihalesi talebi yayınlayabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın, Yük Veren menşe ve varış adresleri, Sevkiyat için talep edilen tarih ve teslim alınma tarihi, sevk edilecek mallara ilişkin açıklama (ağırlık dahil) ve Sevkiyat ile ilgili tüm diğer bilgileri verir. Sevkiyat ve ihale şartları 40ayak'ın sorumluluğunda değildir. Bir Sevkiyat ihale talebinin yayınlanması 40ayak tarafından kabul edildiğinde, ihale detayları Hizmet üzerinden yayınlanır. 40ayak, Sevkiyatı diğer Yük Alanlardan önce görüntüleyip kabul edebilecek bazı öncelikli Yük Alanlar belirleyebilir. Belirli bir süre sonunda söz konusu Sevkiyat yakın çevredeki tüm Yük Alanlar tarafından görüntülenebilir. Yük Verenler bir Sevkiyat ihalesini herhangi bir Yük Alan tarafından kabul edilmeden önce diledikleri zaman iptal edebilir. Yük Alanlar yakın çevrelerinde mevcut Sevkiyat ihalelerinin listesini diledikleri zaman görüntüleyerek Hizmet üzerinden Sevkiyat kabulü yapabilir. Sevkiyat işi, Yük Verenin tercih ettiği Yük Alana verilir. Yük Veren kabul işlemini gerçekleştirdiğinde 40ayak, Sevkiyatın kabul edildiğine dair Yük Alana bilgi verir. Yük Veren ile Yük Alan birbirlerinin telefon numarasını alır. Bu Hizmetle ilgili olarak kullanılacak telefonlarını bildirme sorumluluğu Yük Veren ile Yük Alana aittir. 40ayak bir Sevkiyatın bir Yük Alan tarafından kabul edileceğine ilişkin garanti vermez. 40ayak, hiçbir Yük Alan bulunmaması halinde Yük Verene haber verir ve Sevkiyatı tekrar yayınlamayı denemesini önerir. Sevkiyatın Tamamlanması. Yük Veren, her Sevkiyat için bir taşıma belgesi ("Taşıma Belgesi") düzenleyip bunu Yük Alana sunar. Tüm taşımalarda Taşıma Belgesi bir Yük Veren gönderici ve bir alıcı adına düzenlenir. Taşıma belgesine yazılacak isim ve adreslerin noksan veya yanlışlığından dolayı, teslimatta meydana gelebilecek gecikmelerden 40ayak sorumlu değildir. Sevkiyat tamamlandığında Yük Alan, yetkili alıcı tarafından imzalı teslim belgesini ("Teslim Belgesi") derhal Hizmet üzerinden yükleyerek orijinal nüshasını posta servisi ile 40ayak'a gönderir. Yük Alan, Taşıma Belgesi ile ilgili tüm soru ve endişelerini ilgili Yük Verene iletecektir. Yönlendirme talimatları sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2. Yük ALAN Şartları

2.1 Beyan ve Taahhütler. Yük Alan iseniz aşağıda yer alan beyan, tekeffül ve taahhütleri kabul etmiş bulunmaktasınız:

(a) 40ayak kayıt sürecini tamamlamak için Yük Alan: (i) Araç Ruhsat ve muayene belgesi, (ii) Zorunlu trafik sigortası, (iii) Araç fotoğrafı, (iv) Taşıt kartı, (v) Sürücü ehliyeti ve SRC 4 belgesi ile (vi) Firma vergi levhası fotokopilerini 40ayak'a iletmiş olmalıdır.

Yük Alan, işbu Kullanım Koşulları kapsamında şart koşulan herhangi bir evrağın değişikliğinde en az 7 gün önceden 40ayak'a bildirimde bulunarak yeni evrağı iletir.

(b) Aracına herhangi bir nedenden dolayı haciz konulduğunda veya taşıma koşulları değiştiğinde 40ayak'a derhal haber verir.

(c) Yük Alan, işbu Kullanım Koşulllarına tabi sevkiyat hizmetlerini sunmak için gerekli tüm ruhsat, onay ve izinlere sahip olacaktır.

(d) Herhangi bir Sevkiyat Yük Alan dışında başka bir motorlu Yük Alan veya onun yerine geçen başka bir nakliyat aracı ile taşınmayacak taşınmasına izin verilmeyecektir.

(e) Kabul edilen Sevkiyatların teslim alınması için, kabul işleminden itibaren hemen harekete geçilecektir.

(f) Mal hasarı, kargo kaybı, zararı ve gecikmeleri, kişisel yaralanma ve ölüm dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu Sevkiyattan kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen her türlü mesuliyet tamamen Yük Alanın sorumluluğundadır. Sevkiyata ilişkin 40ayak'ın ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yük Alan, sevkiyat hizmetlerinden kaynaklanan her türlü talepten 40ayak'ı ari tutar. 40ayak'ın herhangi bir sebeple Sevkiyata ilişkin ödeme yapması durumunda 40ayak'ın ilk talebinde onu tazmin eder.

(g) Gün sonunda araçlarda ürün kalması durumunda Yük Alan aracını her tür güvenlik önleminin alındığı 24 saat güvenli bir otoparka koyacak ve park ücreti otopark fişi karşılığında 40ayak tarafından ödenecektir. Bu yükümlülüğün ihmalinden doğacak her türlü sorumluluk tek başına Yük Alan'a aittir.

(h) Nakliye esnasında yapılacak mali denetimlerde taşıması yapılan ticari emtia ile ilgili olarak müşteri sevk irsaliyesinin bulunmadığı veya sevk irsaliyesinin gerçeğe uygun olmadığı veya eksik veya hatalı düzenlendiğinin tespiti halinde, 40ayak her ne nam altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

(ı) 40ayak taşımaları 40ayak'ta kaydı olmayan şoförler tarafından yapılamaz. Yük Alan 40ayak'ın yazılı izni olmadıkça şöfor değişikliği yapamaz, yerine başkasını ikame edemez, güzergah değişikliği yapamaz.

(i) Yük Alan, 40ayak Taşıma Kurallarına uymakla yükümlüdür. Yük Alan, sisteme üye olmakla bu durumu peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Söz konusu kuralların ihlali durumunda 40ayak ilgili Yük Alan'ın üyeliğini tek taraflı olarak iptal edebilir. Böyle bir durumda Yük Alan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz, hak iddia edemez.

(j) Yük Alan, yük boşaltma noktasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili olarak derhal ilgili 40AYAK Bölge yetkilisine haber vermekle yükümlüdür.

(k) Yük Alan, taşımalar sırasında sistemde kayıtlı akıllı telefonu açık tutmak, her an ulaşılabilir olmasını sağlamak ve GPS takibine imkan vermek ile yükümlüdür.

(l)Yük Alan, 40ayak'ın anlaşmalı sigorta şirketinin yapacağı ekspertiz çalışmalarına doğru bilgi sağlamakla yükümlüdür.

2.2 Teklif Yasağı. Yük Alanlar, Yük Alan ile Yük Veren arasında gerçekleşen Sevkiyatın son tarihinden itibaren 12 ay içerisinde Yük Verene sevkiyat teklifinde bulunmak, sevkiyat kabulü veya rezervasyonu gerçekleştirmek amacıyla Yük Veren, taşıma işleri komisyoncusu ya da başka taşıyıcılarla irtibata geçmeyecektir. 40ayak, Yük Alanın hesabını ve bu Kullanım Koşullarını işbu Madde 2.2'nin ihlali veya ihlal edildiği şüphesi nedeniyle tamamen kendi takdirine bağlı olarak ilgili Yük Alan için feshetme hakkını saklı tutar.

2.3 Eğitim. 40ayak tarafından talep edildiği takdirde Yük Alanlar 40ayak eğitim ve oryantasyon sürecini tamamlamalıdır.

2.4 Yük Alanın Kargoyu Kaybetmesi veya Zarar Vermesi. Yük Alan, geçerli sıcaklık şartlarına uygunluk dahil olmak üzere, işbu Kullanım Koşulları kapsamında gerçekleştirilen tüm Sevkiyatların hemen ve güvenli bir şekilde taşınmasına ilişkin tüm yükümlülüğü üstlendiğini ve bu kapsamdaki taşıma hizmetlerinin yerine getirmemesinden doğan, niteliği ne olursa olsun her türlü kayıp, zarar, gecikme, imha, çalıntı ve mesuliyetten sorumlu olduğunu kabul eder. Yük Alanın sorumluluğu taşınan malların fatura değeri kadardır. Yük Alan'ın izinsiz ve mazeretsiz olarak işi ifadan sakınması veya işini aksatması veya gereği gibi ifa etmemesi durumunda, yapılmayan veya eksik yapılan taşımanın hakedişi Yük Alan'ın alacağından kesilir Böyle bir durumda 40ayak hasarı ve masrafları Yük Alan'a ait olmak üzere ve ayrıca ihtarda bulunmaya gerek olmaksızın, işin devamını üçüncü bir kişiye verebilir. Bu durumu Yük Alan peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 40ayak Yük Alana Sevkiyata ilişkin sigortalama imkanı sunmaktadır. Sigorta kapsamı ve ücretleri değişebilir ve güncellenebilir. Sigorta kampanyalarını, kapsamını ve ücretlerini 40ayak uygulamaya sokmadan 2 gün önce Yük Alana SMS veya herhangi bir kanaldan bildirir. Sevkiyata ilişkin sigorta poliçeleri 40AYAK'tan takip edilebilir.

2.5 Ödeme. Yük Alan vermiş olduğu taşıma hizmetini kendi faturası ile faturalandırır. Yük Alan tarafından gerçekleştirilen her bir taşımanın faturası ve teslim evrakının tam ve eksiksiz olarak 40ayak'ın belirteceği teslimat noktasına ulaştırılmasından sonra ödenecektir. Yük Alan, yük boşaltma noktasından nakit, gayri nakit herhangi bir ödeme talep edemez, herhangi bir ödeme alamaz. Yük Alan, yakıt ve benzeri ödemelerin 40ayak'ın uygun gördüğü yöntemle (nakit para ya da yakıt kartı gibi para yerine eşya veya hizmet ile) ödenmesini peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

3. Yük VEREN Şartları

3.1 Beyan ve Taahhütler. Yük Veren iseniz aşağıda belirtilen beyan, tekeffül ve taahhütleri kabul etmiş bulunmaktasınız:

(a) Hizmeti yasadışı, tehlikeli, riskli, zararlı, emniyetsiz, yasalara aykırı veya itiraza açık malların sevkiyatı için kullanamazsınız;

(b) Hizmeti kürk, pırlanta gibi eşyaların sevkiyatı için kullanamazsınız;

(c) Sevk edilen malların sahibi olduğunuzu yada bunları sevk etmek için gereken haklara sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz;

(d) Bu Hizmeti malların sevkiyatı amacıyla ilgili riskler size ait olmak üzere kullandığınızı ve 40ayak'ın sevk edilen mallara ilişkin hiçbir mesuliyeti bulunmadığını kabul etmektesiniz.

(e) 40ayak'ın taşıma öncesinden yazılı olarak bildirdiği araç ve sürücü bilgilerini yükü teslim etmeden önce eşleştirmek ile yükümlüsünüz. 40ayak'ın beyanı dışında bir araç ve sürücüye teslim edilen yük sebebiyle oluşacak zarardan 40ayak sorumlu olmayacaktır.

3.2 Teklif Yasağı. Yük Verenler, Yük Alan ile Yük Veren arasında gerçekleşen Sevkiyatın son tarihinden itibaren 12 ay içerisinde Yük Alana herhangi bir sevkiyat teklifinde bulunmak, sevkiyat kabulü veya rezervasyonu gerçekleştirmek amacıyla Yük Alan ile irtibata geçmeyecektir. 40ayak, bu durumda Yük Verenin Hesabını ve bu Kullanım Koşullarını tamamen kendi takdirine bağlı olarak ilgili Yük Veren için feshetme hakkını saklı tutar.

4. Lisanslar

4.1 Hesaplar. Hizmetin belirli özelliklerini kullanabilmeniz için 40ayak'ta hesap ("Hesap") açmanız ve kayıt formunda istenen belirli bilgileri vermeniz gerekmektedir. Yük Verenler geçerli şirket bilgilerini ve vergi numaralarını vermelidir. Yük Alanlar ise Madde 2.1 de istenen bilgilerini ve fotokopilerini vermelidir. Verilmiş olan tüm kullanıcı bilgileri doğrudur ve doğruluğu sağlanacaktır. Hesabınızı dilediğiniz zaman Hizmet üzerinden verilen talimatları takip ederek silebilirsiniz. Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinin gizliliğini muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzda olup Hesabınız altında meydana gelen her türlü faaliyet tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Her Hesap, yalnızca eşzamanlı açılan bir (1) oturum esnasında Hizmete erişmek için kullanılabilir. Hesabınıza ilişkin tüm yetkisiz kullanımları veya şüphelendiğiniz yetkisiz kullanımları ve diğer güvenlik ihlallerini derhal 40ayak'a bildirmeyi kabul etmektesiniz. 40ayak, yukarıda belirtilen şartlara uymamanız nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlardan sorumlu değildir.

4.2 Belirli Kısıtlamalar. İşbu Kullanım Koşulları kapsamında size verilen haklar, aşağıda belirtilen kısıtlamalara tabidir: (a) Hizmete ilişkin lisans verme, Hizmeti satma, kiralama, devir ve temlik etme, dağıtım veya sunuculuğunu yapma ya da başka ticari şekillerde Hizmetten faydalanmanız yasaktır; (b) Hizmetin herhangi bir kısmında değişiklik yapma, bundan türev işler çıkarma, kaynak koduna çevirme, ters derleme veya ters mühendislik işlemleri yapmanız yasaktır; (c) Hizmete benzeri veya ona rakip nitelikte bir hizmet oluşturmak için erişmeniz yasaktır ve (d) burada açıkça aksi belirtilen durumlar hariç, Hizmetin hiçbir bölümü kopyalama, çoğaltma, dağıtım, yeniden yayımlama, indirme, görüntüleme, yayınlanma ve herhangi bir şekil veya yolla aktarılması yasaktır. Hizmetin gelecek sürüm, güncellemeleri ve işlevlerine yapılan eklemeler işbu Kullanım Koşullarına tabidir. Hizmet içeriğine ilişkin tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerinin tüm kopyaları saklanmalıdır.

4.3 Sınırlı Destek. Kullanıcılar Hizmetin kullanımından doğan sorunlarla ilgili destek almak amacıyla Hizmet üzerinden verilen talimatları uygulayarak 40ayak'in teknik destek servisi ile irtibata geçebilir.

4.4 Uygulama Mağazaları. Mobil Uygulamanın kullanılabilirliğinin Apple Uygulama Mağazası veya Google Play gibi, Mobil Uygulamayı almış olduğunuz üçüncü şahıslara ("Uygulama Mağazası") bağlı olduğunu kabul ve tasdik etmektesiniz. İşbu Kullanım Koşullarının siz ile Uygulama Mağazası arasında değil, 40ayak arasında olduğunu kabul etmektesiniz. Her bir Uygulama Mağazasının, Mobil Uygulamayı indirmeden önce kabul etmeniz gereken kendi şart ve koşulları olabilir. İlgili Uygulama Mağazasının geçerli tüm şart ve koşullarına uymayı ve Mobil Uygulamayı kullanma izninizin bu şartlara uymanıza bağlı olduğunu kabul etmektesiniz.

5. Mülkiyet Hakkı

5.1 Mülkiyet Hakkı. Kullanıcı İçeriğiniz (aşağıda tanımlanmıştır) hariç olmak üzere, Hizmete ilişkin telif hakları, patent, marka ve ticari sırlar dahil tüm fikri mülkiyet haklarının 40ayak'a ait olduğunu kabul etmektesiniz. Hizmetin temini, söz konusu fikri mülkiyet haklarına ilişkin hak, unvan ve çıkarların size veya üçüncü şahıslara devri niteliği taşımaz.

5.2 Değişiklikler. 40ayak, Hizmeti veya onun herhangi bir bölümünü dilediği zaman haber vererek veya vermeksizin değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. 40ayak'ın Hizmetin veya onun herhangi bir bölümünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle size veya üçüncü şahıslara karşı yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmektesiniz.

5.3 Geribildirim. 40ayak'a Hizmetle ilgili herhangi bir geribildirim, öneri, hata raporu, sistem hatası veya başka bilgi ve fikir arzında ("Geribildirim") bulunduğunuz takdirde, söz konusu Geribildirime ilişkin tüm hakları 40ayak'a devrettiğinizi ve 40ayak'ın bu Geribildirimleri ve ilgili bilgileri uygun gördüğü her şekilde kullanma hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz. 40ayak, kendisine sunmuş olduğunuz Geribildirimleri gizli ve özel olmayan bilgi olarak kabul edecektir. Gizli veya özel olduğunu düşündüğünüz bilgi ve fikirleri 40ayak'a arz etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Vaka çalışmalarına katılmayı kabul etmeniz halinde söz konusu vaka çalışması ile bağlantılı olarak verdiğiniz bilgilerin Geribildirim olarak kabul edileceğini ve 40ayak'in bu Geribildirimlerle ilgili olarak sizin adınızı kullanabileceğini kabul edersiniz.

6. Kullanıcı İçeriği

6.1 Kullanıcı İçeriği. "Kullanıcı İçeriği", bir Kullanıcının Hizmetle bağlantılı olarak sunduğu veya kullandığı tüm bilgi, veri ve diğer içerikleri ifade eder. Kullanıcı İçeriği, Sevkiyat talebi ve kabulü amacıyla verilen bilgileri kapsar. Kullanıcı İçeriğiniz tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı İçeriğini kullanımınızla ilgili her türlü risk, başkalarının bunların doğruluğu, eksiksizliği ve kullanışlılığına bel bağlaması ve sizin veya üçüncü şahısların kimliğini tespit edilebilir hale getiren Kullanıcı İçeriğinizin ifşası dahil olmak üzere, size aittir. Kullanıcı İçeriğinizin Uygun Kullanım Politikası'nı (aşağıda tanımlanmıştır) ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı İçeriği, arz ettiğiniz üçüncü şahıs içerikleri içerebilir. Söz konusu içeriğin ilgili üçüncü şahıs sahibinin iznini almadan bu tarz içerikleri arz etmemeyi kabul etmektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde 40ayak tarafından sağlandığı, sponsorluğu altında olduğu veya desteklendiğini ifade veya ima edemezsiniz. Zira, örneğin, Kullanıcı İçeriğinizin Uygun Kullanım Politikası'nı ihlal etmesi halinde yükümlülük altına girebileceğiniz şekilde Kullanıcı İçeriğiniz yalnızca sizin (40ayak'ın değil) sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı İçeriği bizim kontrolümüzde olmadığı için Kullanıcı İçeriklerinin bizim sorumluluğumuzda olmadığını ve bunların doğruluğu, güncelliği, uygunluğu ve kalitesi ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığımızı ve Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi kabul ve beyan etmektesiniz.

6.2 Lisans. Kullanıcı tarafından 40ayak'e üye olunması, hesap oluşturulması, mobil uygulamalar, geliştirici platformlardan yararlanılması, bilgi ve hizmetlere erişilmesi, bunların görüntülenmesi, yüklenmesi veya başka bir şekilde kullanılması sırasında 40ayak'a verilen Kullanıcı İçeriğinin 40ayak tarafından kullanılması için Kullanıcı tarafından 40ayak'a gayri kabili rücu, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamı ödenmiş, alt lisans verilebilir nitelikte dünya çapında geçerli lisans verilir. Ayrıca Kullanıcı, 40ayak'ın, kurumsal iş ortaklarının ve 40ayak'a reklam veren üçüncü kişilerin yürütecekleri her türlü reklam ve pazarlama faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin bildirimlerin Kullanıcı tarafından 40ayak'a sağlanan iletişim bilgileri kullanılmak sureti ile kendisine gönderilmesine izin verdiğini kabul eder. Bu bilgilerin sahibi Kullanıcı olup, Kullanıcı, herhangi bir zamanda bu bilgilerin iptalini talep edebilir; ancak bilgilerin veya içeriğin başkaları ile Kullanıcı onayı alınmak şartı ile paylaşılmış olması ve bilgilerin bu üçüncü kişilerce iptal edilmemiş olması veya diğer kullanıcılar tarafından kopyalanmış olması veya muhafaza edilmesi bu hakkın dışındadır.

6.3 Anonim Verilerin Oluşturulması. Verileri tarafınızca tespit edilebilir hale getiren bilgileri (şirket adı gibi) dışarıda bırakmak için ticari açıdan makul çabayı göstererek Kullanıcı İçeriğinizden anonim veri kayıtları ("Anonim Veri") oluşturabiliriz. Bu Anonim Verileri Hizmetin iyileştirilmesi dahil satış, pazarlama vb. her türlü amaçla kullanabilir ve ifşa edebiliriz.

6.4 Belirli İfşalar. Kullanıcı İçeriğinizi (a) üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımızla; (b) iflas yolu dahil olmak üzere, şirket, işletme veya varlıklarımızı başka bir şirketin iktisap etmesi halinde söz konusu iktisap eden şirketle ve (c) ilgili yasalara uymak, tarafımıza tebliğ edilen celp ve müzekkerelere yanıt vermek, bizim veya Kullanıcımızın hak ve mallarını korumak veya savunmak ve/veya yasa veya işbu Kullanım Koşulları'nın ihlali veya ihlal olasılığının araştırılması veya önlenmesine yardımcı olmak amacıyla paylaşabiliriz.

7. Uygun kullanım politikası 40ayak'in "Uygun Kullanım Politikası" aşağıda verilmiştir:

7.1 Hizmeti: (a) telif hakkı, marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik hakkı, aleniyet hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ve sahiplik hakları dahil, herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal eden; (b) yasadışı, tacizkar, kötüleyici, haksız, tehditkar, zararlı, başkalarının haklarına tecavüz eden, saldırgan, alçaltıcı, yanlış, kasten yanıltıcı, ticari anlamda karalayıcı, pornografik, müstehcen, açık bir şekilde hakaret içeren (herhangi bir grup veya bireye karşı her türden ırkçılık, bağnazlık, nefret veya fiziksel şiddeti teşvik eden materyal) veya başka her tür ve nitelikten itiraza açık materyal içeren veya herhangi bir şekilde reşit olmayan kişiler açısından zararlı olan veya (c) herhangi bir yasa ve düzenlemeyi veya üçüncü şahıs yükümlülük ve kısıtlamalarını ihlal eden Kullanıcı İçeriklerinin toplanması, yüklenmesi, aktarımı, görüntülenmesi veya dağıtımı amacıyla kullanmamayı kabul etmektesiniz.

7.2 Ayrıca, Hizmeti: (a) bilgisayar sistemleri veya verilerine zarar verme veya bunları değiştirme amacı taşıyan bilgisayar virüsleri, solucanları veya yazılımlarının yüklenmesi, aktarım veya dağıtımı; (b) ticari olsun olmasın, istenmeyen veya izinsiz tanıtım, promosyon materyalleri, junk posta, spam, zincir posta, piramit şeması ve başka tekrarlayıcı ve istenmeyen ileti biçimlerinin gönderilmesi; (c) e- posta adresleri dahil, diğer Kullanıcılara ilişkin bilgi ve verilerin izinleri olmaksızın toplanması ve bir araya getirilmesi; (d) Hizmetle bağlantılı sunucu veya ağlara müdahale etme, kesintiye uğratma veya bunlar üzerinde gereksiz yük oluşturma ya da bu ağların düzenleme, politika ve prosedürlerini ihlal etme; (e) Hizmete veya Hizmetle bağlantılı olan veya birlikte kullanılan diğer bilgisayar sistemleri ve ağlarına yetkisiz erişim sağlama teşebbüsü; (f) başka Kullanıcıların Hizmeti kullanması ve ondan faydalanmasını engelleme veya müdahale etme ya da (g) çoklu hesap, otomatik arama, talep ve sorgulamalara neden olmak veya Hizmetten veri çekip çıkarmak veya veri madenciliği yapmak üzere Hizmete yazılım veya otomatik Ajan ve komut dizileri sokma amacıyla kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

7.3 Uygun Kullanım Politikası'nı veya işbu Kullanım Koşulları'nın başka hükümlerini ihlal etmeniz veya bizim veya başka şahıslar adına mesuliyet oluşturacak fiillerde bulunmanız halinde Kullanıcı İçeriğini inceleme, soruşturma gerçekleştirme ve/veya tamamen bizim takdirimize bağlı olarak aleyhiniz gerekli adımları atma (Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılması veya değiştirilmesi, Hesabınızın Madde 8 uyarınca feshedilmesi ve/veya yasa uygulama mercilerine bilgi verilmesi dahildir) hakkını saklı tutarız (ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur).

7.4 Ticari Elektronik İletiler. Kullanıcılar 40ayak ve grup şirketlerinin müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla (verileri kaydetmelerini, depolamalarını, değiştirmelerini, yeniden düzenlemelerini, tasniflemelerini veya diğer şekillerde işlemelerini de kapsar) 40ayak hizmetlerini tanıtmak da dahil ancak bununla sınırlı olmayan amaçlarla ticari elektronik iletiler göndermesi dahil iletişime geçmesine onay vermektedir.

8. Süre ve Fesih İşbu Madde uyarınca, bu Kullanım Koşulları, Hizmetten faydalandığınız süre boyunca yürürlükte kalacaktır. (a) Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz; (b) 40ayak'in yasa gereği Kullanım Koşullarını sona erdirme zorunluluğu bulunması (örneğin, size sağlanan Hizmetin yasadışı olması veya yasadışı hale gelmesi durumunda); (c) 40ayak'in Hizmeti durdurmayı tercih etmesi veya (d) tamamen bizim takdirimize bağlı olarak Yük Veren veya Yük Alan olarak performansınızın kötü olması halinde 40ayak işbu Kullanım Koşulları'nı tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman feshedebilir. Kullanım Koşulları'nın feshi üzerine Hesabınız ve Hizmete erişim ve Hizmetten faydalanma hakkınız derhal sona erer. Hesabınızın feshi ve Kullanıcı İçeriğinizin silinmesi dahil, bu Kullanım Koşulları'nın feshi dolayısıyla 40ayak'ın size karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. Tazmin Yükümlülüğü 40ayak'ı (ve onun memur, çalışan ve temsilcilerini); (i) Hizmeti kullanımınız, (ii) Kullanıcı İçeriğiniz, (iii) diğer Kullanıcılarla etkileşiminiz, (iv) işbu Kullanım Koşulları'nı ihlal etmeniz, (v) geçerli yasa ve düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (vi) sevkiyat içeriğiniz (Yük Veren iseniz) veya sevkiyat hizmetleriniz (Yük Alan iseniz) nedeniyle veya bunlar dolayısıyla üçüncü şahıslarca ileri sürülen her türlü iddia ve talep ile masraf ve avukatlık ücretlerine karşı savunup tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. 40ayak, bizi tazmin etmeniz gereken konuların münhasır savunma ve kontrolünü, masrafları size ait olmak üzere, üstüne alma hakkını saklı tutmakta olup siz de, bu taleplere ilişkin savunmamızda bizimle işbirliği içerisinde hareket etmeyi kabul etmektesiniz. Hiçbir konuda 40ayak'ın önceden yazılı izni olmaksızın sulh olamayacağınızı kabul etmektesiniz. 40ayak, ilgili talep, dava ve işlemden haberdar olduğunda size bunu bildirmek için makul çabayı gösterecektir.

10. Sorumsuzluk Beyanı BU HİZMET "OLDUĞU GİBİ" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTA OLUP HİZMETİN: (A) SİZİN GEREKSİNİM VE BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI; (B) KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ BİR ŞEKİLDE SUNULACAĞI; (C) DOĞRU, GÜVENİLİR, VİRÜS VE DİĞER ZARARLI KODLARDAN ARİ, EKSİKSİZ, YASAL VE GÜVENLİ OLACAĞI VEYA (D) HERHANGİ BİR GELİRE, KARA VEYA MALİYET AZALTIMINA NEDEN OLACAĞINA İLİŞKİN HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTAYIZ. BU HİZMET, İNTERNET VE ELEKTRONİK HABERLEŞME ARAÇLARININ KULLANIMINDAN DOĞAN SINIRLAMA, GECİKME VE DİĞER SORUNLARA TABİ OLABİLİR. BU TÜR SORUNLARDAN DOĞAN GECİKME, TESLİMAT HATASI VE DİĞER HASARLAR BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİLDİR. 40AYAK, YÜK VEREN İLE YÜK ALANI BİRBİRİNE BAĞLAYAN BİR PLATFORM SUNMAKTADIR ANCAK SEVKİYAT HİZMETLERİ SUNMAZ VE HİÇBİR ŞEKİLDE YÜK ALAN, KURYE, SEVKİYAT SAĞLAYICI VE ARACI SIFATIYLA HAREKET ETMEZ. HİZMET KULLANIMI YOLUYLA PLANLAMASI YAPILABİLECEK SEVKİYAT HİZMETLERİNİN SUNUMU ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YÜK ALANLARA BAĞLIDIR. 40AYAK, HİÇBİR ŞEKİLDE YÜK ALAN VEYA YÜK VERENİN TEMSİLCİSİ VEYA ORTAĞI OLARAK ADDEDİLMEZ. YÜK ALANLAR, HİÇBİR NEDENLE 40AYAK'IN ALT YÜKLENİCİSİ, TEDARİKÇİSİ VEYA ÇALIŞANI OLARAK ADDEDİLMEZ. YÜK ALAN, YÜK VEREN, SEVK EDİLEN MALAR VE BU HİZMETİN KULLANIMI YOLUYLA PLANLAMASI YAPILAN SEVKİYAT HİZMETLERİNİN UYGUNLUĞU, YASALLIĞI, İLGİLİ DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞU, KALİTESİ VE EHLİYETİ TARAFIMIZCA DEĞERLENDİRİLMEMEKTE OLUP BUNLARA İLİŞKİN HİÇBİR TAAHHÜDÜMÜZ BULUNMAMAKTADIR. BU HİZMETLE İLİŞKİLİ RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR. DİĞER KULLANICILAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA ETKİLEŞİMLERİNİZİN TAMAMEN SİZLE SÖZ KONUSU KULLANICI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDADIR. 40AYAK'IN BU TÜR ETKİLEŞİMLERİN SONUCUNDA MARUZ KALINAN ZARAR VE ZİYANLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. SİZİNLE HERHANGİ BİR KULLANICI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDA İHTİLAF OLMASI HALİNDE, KONUYA DAHİL OLMA GİBİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ BULUNMAMAKTADIR.

11. Sorumluluk Sınırı HİÇBİR KOŞULDA BİZ (VE TEDARİKÇİLERİMİZ) İŞBU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU HİZMETİ KULLANIMINIZ VEYA KULLANAMAMANIZDAN DOĞAN HİÇBİR KAR KAYBI VEYA DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ VE ÖZEL ZARARLARDAN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

12. Üçüncü Şahıs Site & Reklamları Bu Hizmet, üçüncü şahıs web siteleri, hizmetlerine yönlendiren linkler ve üçüncü şahıslara ait reklamlar (topluca "Üçüncü Şahıs Site & Reklamları") içerebilir. Bu Üçüncü Şahıs Site & Reklamları 40ayak'ın kontrolünde olmayıp Üçüncü Şahıs Site & Reklamları 40ayak'ın sorumluluğunda değildir. 40ayak, işbu Üçüncü Şahıs Site & Reklamlarını sadece yarar sağlama amaçlı olup bu Üçüncü Şahıs Site & Reklamları görüntülenme, onay, izleme, doğrulama gibi işlemlere tabi tutulmayıp bunlara ilişkin herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmaz. Tüm bu Üçüncü Şahıs Site & Reklamlarını, bunlara ait riskler size ait olacak şekilde kullanırsınız. Üçüncü Şahıs Site & Reklamlarına ait linklere tıkladığınızda ilgili üçüncü şahsın gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere, üçüncü şahıs şart ve politikaları geçerlidir. Söz konusu Üçüncü Şahıs Site & Reklamlarıyla bağlantılı herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce gerekli ve uygun gördüğünüz her türlü araştırmayı yapmanız gerekmektedir.

13. Üye Bilgilerinin Paylaşılması 40AYAK sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. 40AYAK, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 40AYAK Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

14. Genel 40ayak'in "Uygun Kullanım Politikası" aşağıda verilmiştir:

14.1 Hizmet Şartlarında Değişiklik Yapılması. İşbu Sözleşme zaman zaman revize edilebilecek olup önemli değişiklikler yapmamız halinde, bir sonraki kullanımınızdan önce yeni şartları kabul etme seçeneği sunarak veya bize vermiş olduğunuz son eposta adresine (varsa) eposta göndererek ve/veya Hizmette yapılan değişiklikleri görünür şekilde içeren bildirimi tarafınıza postalayarak size haber verebiliriz. Sözleşmede yapılan değişiklikler, hangisi daha erkense o geçerli olmak üzere: (a) yeni şartları kabul ettiğiniz tarihte veya (b) tarafınıza eposta ile bildirim gönderilmesini (geçerli olduğu takdirde) müteakip otuz (30) takvim günü veya (c) Hizmette yapılan değişikliklere ilişkin bildirimi postalamamızı müteakip otuz (30) takvim günü sonunda yürürlük kazanır. Bu değişiklikler, Hizmetin yeni Kullanıcıları için derhal yürürlük kazanır. En güncel eposta adresinizi tarafımıza bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bize vermiş olduğunuz son eposta adresinin geçerli olmaması veya yukarıda belirtilen bildirimin tarafınıza iletilmesini herhangi bir nedenle sağlayamaması halinde, yine de, söz konusu bildirimi içeren epostayı göndermiş olmamız, bildirimde yer alan değişikliklerin yürürlük kazanması bakımından geçerli olacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin bildirimi müteakip Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi ve değiştirilen şart ve koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi gösterir.

14.2 İhtilafların Çözümü. işbu Kullanım Koşullarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.3 Mücbir Sebep. Tarafların görev ve yükümlülüklerinin ifasında yaşanan gecikmeler (borçlu olunan tutarların ödenmesi hariç), söz konusu gecikme işçi anlaşmazlığı, malzeme yetersizliği, yangın, deprem, sel ve ilgili tarafın kontrolü dışında başka nedenlerden kaynaklandığı takdirde, işbu Sözleşmenin ihlal edildiği anlamına gelmez.

14.4 Sözleşmenin Tamamı. İşbu Kullanım Koşulları, Hizmetin kullanımı ile ilgili sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir. İşbu Kullanım Koşullarında yer alan hakları kullanmamamız veya hükümleri uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Kullanım Koşullarında yer alan bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlama amaçlı olup hiçbir yasal ve sözleşmeyle ilgili etkisi bulunmamaktadır. Dahil kelimesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere dahildir anlamı taşır. İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün her ne sebeple olursa olsun geçersiz veya yürürlüksüz bulunması halinde, Kullanım Koşullarının diğer hükümleri yasanın izin verdiği en geniş ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde tadil edilmiş sayılacaktır.

14.5 Bağımsız Yüklenici. 40ayak'la olan ilişkiniz, bağımsız bir yükleniciyle olan ilişki niteliği taşımakta olup tarafların hiçbiri bir diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir.

14.6 Devir. İşbu Kullanım Koşulları ve içerdiği hak ve yükümlülükler, 40ayak'ın önceden yazılı izni olmadan sizin tarafınızdan devredilemez, alt sözleşme yoluyla verilemez veya temlik edilemez ve yukarıdaki maddeyi ihlal ederek gerçekleştirilen tüm devir, temlik ve alt sözleşme teşebbüsleri geçersizdir. İşbu Kullanım Koşulları devralan şahıslar üzerinde de bağlayıcıdır.

14.7 Basın. İşbu itibarla, 40ayak'a, sizi 40ayak'ın bir müşterisi veya Hizmetlerimizin kullanıcısı olarak tanıtma ve Sitede ve diğer pazarlama materyallerinde adınız ve logonuzu kullanması için izin vermektesiniz.

14.8 Çelişki. İşbu Kullanım Koşullarında öngörülen şart ve koşullar ile Taşıma Belgesi, Teslim Belgesi ve diğer sevkiyat formları arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması halinde, işbu Kullanım Koşulları geçerli olur.

14.9 Telif Hakkı/Marka Bilgileri. Hizmet üzerinde görünen tüm marka, logo ve hizmet markaları ("Markalar") bizim ve başka üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları, bunların sahibi olabilecek üçüncü şahısların veya bizim önceden yazılı iznimiz olmadan kullanma izniniz yoktur.

14.10 Şikayetlerinizi Cumhuriyet Mah. Ekinoks Rezidans E2 Blok K4 D24 Beylikdüzü İstanbul / Türkiye adresine yazarak Şikayet Destek Birimi'ne iletebilirsiniz.

15. İletişim Bilgileri: CBNLabs A.Ş. Adres: Cumhuriyet Mah. Ekinoks Rezidans E2 Blok K4 D24 Beylikdüzü İstanbul / Türkiye